Øvelse 4: Fremtidsværksted – hvad skal gøres bedre i fremtiden?

Fremtidsværkstedet kan bruges til sætte fokus på, hvordan man ønsker at arbejde med kompetenceudvikling i fremtiden. Eller til at sætte fokus på hvordan man sikrer, at alle benytter deres kompetencer og ressourcer optimal på arbejdspladsen.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Fremtidsværkstedet er en metode, hvorigennem medarbejdere og/eller brugere med fælles interesser og problemer mødes og udveksler erfaringer og drøfter visioner. I et fremtidsværksted tager man udgangspunkt i en eller flere drømmeprægede visioner og går skridt for skridt frem mod en større konkretisering og afslutter gerne med konkrete handlingsanvisende udsagn. Velegnede problemstillinger i forbindelse med kompetenceafklaring og –udvikling kunne være:

 • Hvilke kompetencer er der behov for i fremtiden i vores afdeling/forvaltning?
 • Hvordan skal vi arbejde med læring på jobbet ?
 • Hvad kan gøres bedre, og hvilke kompetencer kræver det?

Selve fremtidsværkstedet består grundlæggende af tre faser:

 1. Kritikfasen 
  Værkstedet indledes med kritikfasen, hvor man konsekvent er negative. Der afsættes 1-2 timer til en brainstorm på alt det, der ikke fungerer i forhold til temaet. Stikordene skrives på vægaviser og til sidst samles stikordene i kritiktemaer.
 2. Utopifasen 
  I utopifasen er virkeligheden sat ud af kraft - alt kan lade sig gøre. Utopifasen indledes med en brainstorm. Stikordene samles i utopitemaer, som danner udgangspunkt for et gruppearbejde, hvor utopien udfoldes i ord, tegninger, konstruktioner m.m. Til slut formidles utopierne til resten af fremtidsværkstedet som en fortælling, et spil, illustrationer, en nyhedsudsendelse eller en rundvisning i Utopia.
 3. Realiseringsfasen 
  I realiseringsfasen holdes fast ved kritikken, og samtidig tages ønskerne alvorligt. Man arbejder nu med spørgsmålene: Hvilke dele kan virkeliggøres her og nu, og hvilke kan realiseres på kortere og længere sigt. Hvad er forhindringerne, og hvilke handlinger kan igangsættes for at nærme sig utopien?
  Fasen afsluttes med ”Hvem Gør Hvad?”, hvor deltagerne fortæller hvilke handlinger, de vil igangsætte for at virkeliggøre utopierne. Til slut uddelegeres renskrivningen af alle vægaviserne, som til slut samles i en værkstedsprotokol, der sendes til alle deltagerne.

Når man har været igennem de tre faser samles konklusionerne og de konkrete forslag til handlinger og udvikling. Opfølgninger på udviklings-/handleplaner bør ske hurtigt.

Tid og ressourcer 
Man kan lave et fremtidsværksted med grupper op til 20-50 personer. Hvis man er flere, kan man lave flere værksteder og til sidst samle resultaterne. Afvikles over 1-3 dage. Fremtidsværkstedet er langvarigt og kræver god professionel mødeledelse. Til gengæld er deltagernes engagement højt, fordi de ofte er optaget af problemstillingerne.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet