Øvelse 3: Cafémetoden – dialog om kompetenceudvikling og -afklaring

Ved at benytte cafémetoden kan der skabes rum for drøftelser af, hvordan der skal arbejdes med kompetenceudvikling i fremtiden. Herigennem sættes fokus på, hvordan man sikrer, at alle medarbejderes kompetencer kommer i spil og bliver udfordret og udviklet.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Cafémetoden er velegnet til idéudvikling, videnspredning og forankring af fælles forståelse af temaer i større forsamlinger på 20 eller flere hundrede deltagere. Først besluttes ét fælles tema, og herunder dannes flere emner. Et forslag kunne være:

Hvordan skal vi bruge og udvikle vores kompetencer det kommende år?

  1. Hvad er vi særligt gode til i forhold til brugerne/borgerne?
  2. Hvornår lykkes vores kollegiale samarbejde bedst?
  3. På hvilke områder kunne vi udnytte vores kompetencer endnu bedre?
  4. Hvordan lærer vi på jobbet i dag – hvilke ”læring-på-jobbet” aktiviteter virker bedst?

Underemnerne kvalificeres eller udvikles ved at arbejde med dem i 5-7 mandsgrupper. Grupperne sidder ved hver deres bord – disse grupper kaldes caféer, og hver café har en cafévært, som har ansvar for at facilitere processen.

Runderne i en cafémetode vil typisk være:

  1. Introducer processen for deltagerne og caféværtens rolle.
  2. Deltagerne placerer sig ved bordene – det første sted, man sidder, er ens ”stamcafé”.
  3. Første caférunde: Gennemføres i stamcaféerne.
  4. Anden caférunde: Gæstevisit, hvor den eneste, der bliver siddende, er caféværten. De øvrige fordeler sig ved andre borde.
  5. Tredje caférunde: Deltagerne går tilbage til stamcaféen.
  6. Sammenfatning og evt. afrapportering i plenum.

Cafémetodens væsen er spredningen i flere emner under samme tema, fordybelsen gruppevis samt at gå på besøg i hinandens caféer. Med udgangspunkt heri kan metoden naturligvis udfoldes på mange måder.

Tid og ressourcer 
Der bør minimum afsættes 2 timer til at gennemføre cafémetoden. Der skal også afsættes tid til bagefter at bearbejde de tanker og ideer, der er blevet dokumenteret i de enkelte caféer.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet