Øvelse 2. Fremtidsbilleder – skab rum for drømme

Metoden består i at skabe billeder af en ønsket fremtid for en konkret arbejdsplads eller hele organisationen. På baggrund af individuelle drømme skabes en fælles drøm om, hvor organisationen er om nogle år, og hvordan de forskellige kompetencer udnyttes og udvikles.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Trin 1: Min drøm
Alle skriver på et postkort eller et stykke papir i nutid en fortælling om fremtiden. Der afsættes ca. 20 minutter. (Man kan også bruge mere kreative metoder som at samle ting i naturen, male eller tegne et fremtidsbillede). Drømmen må meget gerne rumme konkrete beskrivelser fra dagligdagen. Forestil dig at du er tre år ude i fremtiden og beskriv i nutid:

  • Hvilke opgavetyper er du særligt optaget af at løse?
  • Hvem er dine eksterne samarbejdspartnere?
  • Hvordan er dine særlige kompetencer og ressourcer i spil i hverdagen?
  • Hvad gør du anderledes?
  • Hvad gør din arbejdsplads til en god arbejdsplads for dig?
  • Hvad sætter du særlig pris på ved jeres interne samarbejde?
  • Hvordan er det lykkedes dig at udvikle dit arbejdsliv i organisationen?

Trin 2: Drømme-interview I grupper af 4-6 personer går I på skift på opdagelse i hinandens drømme, der er ca. 10 min. pr. person. Fortæl om din drøm i nutid, som om drømmen allerede er realiseret. Uddyb eventuelt med forskellige situationer og sammenhænge fra dagligdagen, hvor du oplever, at tingene lykkes på en ny måde. Fabuler og digt hvis du ikke lige har svar på de spørgsmål, de andre stiller dig.

Trin 3: Fælles drøm om jeres arbejdsplads På baggrund af de personlige fortællinger skaber I jeres fælles forestilling og drøm om organisationen. Der afsættes minimum 20 minutter og gerne en time. Hvordan ser organisationen ud? Hvordan benyttes jeres kompetencer? Hvilke opgaver løses i organisationen og på jeres arbejdsplads? Tegn eventuelt på flip-overpapir.

Trin 4: Præsenter den fælles drøm for hinanden 
Forestil jer at I stadig er 3 år ude i fremtiden, om en times tid får I besøg af repræsentanter fra 5 kommuner, der gerne vil høre om jeres organisation, og hvordan I har udviklet den.

I præsenterer nu jeres drømme for hinanden i nutid, som om I er tre år ude i fremtiden. ”Gæsterne” spørger ind til drømmen: Hvad gjorde det muligt for jer at komme hertil, hvor I er i dag? Hvad var det første I gjorde for tre år siden? Hvordan har jeres samarbejde ændret sig de sidste tre år?

Tid og ressourcer
Øvelsen kan gennemføres på 2½ time, men kan med fordel vare længere tid. Der kan være uendeligt mange deltagere, man skal blot have flere drømmegrupper og præsentationsfora. Der skal bruges flipoverpapir. Husk at printe interviewguides.

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet