Øvelse 10: Dilemmaspil – sæt skub i dialogen

Dilemmaspil involverer alle deltagere og kan bruges som et kreativt mellemspil på et personalemøde eller til kortlægning af kompetenceudfordringer på afdelings- eller organisationsniveau.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

I dilemmaspil giver en gruppe deltagere udtryk for deres holdninger ved fysisk at placere sig. På plancher skrives fire muligheder: Enig, uenig, nogle gange og ved ikke. Plancherne hænges i lokalets fire hjørner. Deltagerne starter med at stå i én gruppe midt i lokalet. 

Ét spil går i to runder:

Runde 1: Processtyreren stiller deltagerne et spørgsmål, som repræsenterer et sandt. Deltagerne går hen til den svarmulighed, der for dem bedst svarer overens med egen holdning.

Runde 2: Processtyreren stiller i et kvikt tempo afklarende og udfordrende spørgsmål til deltagerne i de respektive svarmuligheder. Det er tilladt for deltagerne at flytte sig hen til en anden svarmulighed undervejs, hvis de forskellige svar på processtyrerens spørgsmål giver dem anledning til nye overvejelser.

Eksempler på dilemma til runde 1:

  • Kurser er spild af ressourcer, da al for lidt viden overføres fra kurset til egen praksis!
  • Vi bør prioritere sidemandsoplæring ved jobskifte ved at finansiere ekstraudgiften over uddannelsesbudgettet!
  • Kompetenceafklaring er først og fremmest et ledelsesansvar!

Eksempler på spørgsmål til runde 2:

  • Er det ikke for nemt og for oplagt at stille sig dér?
  • Hvad ville få jer til at flytte jer til en af de andre svarmuligheder?
  • Når du nu hører, hvad de siger i ”Enig”, kan det så ikke friste dig til at stå dér?

Dilemmaspil kan naturligvis varieres meget. Antal og typer af svarmuligheder kan ændres, flere runder kan introduceres (eksempelvis lade deltagerne i de enkelte svargrupper drøfte internt et par minutter, hvorfor de har placeret sig netop dér) osv.

Tid og ressourcer 
Afhængig af processtyrerens spørgelyst, kan ét spil tage mellem 5 og 10-12 minutter. Der kan tages flere spil i træk, eller dilemmaspil kan anvendes som intermezzoer i forbindelse med afdelingsmøder, andre processer eller lignende

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet