Øvelse 1: Post-it metoden - sæt ord på ressourcer

Ved at give det der lykkes særlig fokus, sættes der gennem metoden ord på den enkeltes ressourcer og kompetencer. Metoden giver adgang til at fortælle succeshistorier og kan med fordel bruges som ”lær-hinanden-at-kende-øvelse”, eksempelvis i forbindelse med omstruktureringer.

Af Kompetencernes ABC 31/05/2015

Man starter med at interviewe hinanden i par af to personer. Hver person bliver interviewet i ca. 20 minutter. Følg denne interviewguide:

Interviewguide: 
Tænk på en situation fra dit arbejdsliv, hvor du har oplevet, at dit arbejde lykkedes rigtig godt for dig, og hvor det virkelig lykkedes dig at få brugt dine personlige/faglige kompetencer, færdigheder og viden.

  • Hvilken situation er der tale om?
  • Hvad gjorde situationen til noget særligt for dig?
  • Var der andre involveret - hvad gjorde de, og hvilken betydning havde de for, at situationen lykkedes?
  • Hvilke af dine kompetencer, færdigheder og viden gjorde du brug af?
  • Hvilke ting sætter du mest pris på ved dig selv og dit arbejde?
  • Hvad er vigtige og værdifulde faktorer for dig – faktorer der virker livsgivende for dig – som giver dig energi, engagement, inspiration og glæde i dit arbejdsliv?

Når begge er blevet interviewet, finder parrene sammen med et andet par, så man nu er en gruppe på fire personer. Hver interviewer giver så på skift et resumé af den historie, de har hørt. Der bruges ca. 3 minutter pr. fortælling. Efter hvert eneste resumé reflekterer interviewer og resten af gruppen (undtagen fokuspersonen) i ca. 5 minutter ud fra følgende spørgsmål:

Hvilke ressourcer og kompetencer hos fortælleren, hører vi, var med til at skabe situationen og gøre det til en særlig vellykket situation?

Tid og ressourcer
Øvelsen kan gennemføres på 1½ time. Der kan være uendeligt mange deltagere. Deltagerne fordeles i firemands-grupper. Der skal bruges post-it sedler og kuglepenne. Husk at printe interviewguides.  

Den Kommunale Kompetencefond

Søger I støtte til kompetenceudvikling? Den Kommunale Kompetencefond støtter dig med op til 25.000 kr. til kompetencegivende uddannelser. For at kunne søge skal man være omfattet af en overenskomst mellem KL og et af de forbund, der er med i aftalen om fonden.

Læs mere om hvem der er omfattet af aftalen, og hvordan du søger her

MUS-automaten

Her kan du danne et MUS-skema

Gå til MUS-automat

Debatværktøjet

Her finder du et debatværktøj til kompetenceudvikling i MED-udvalget og på arbejdspladsen

Gå til debatværktøjet