AM18

Hvem er ekspert i jeres arbejdsmiljø?

SPARK kan hjælpe de lokale arbejdspladser med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø. Men er konsulenten ekspert, facilitator eller noget tredje? Og hvordan finder man balancen mellem ekspertviden, konsulentstøtte og procesfacilitering? Det blev diskuteret på en workshop.

Af Irene Aya Schou 26/11/2018

Hvordan understøtter man TRIO/MED-udvalg, så de kan forbedre samarbejdet om psykisk arbejdsmiljø ude på arbejdspladsen? Og hvilken rolle skal SPARK-konsulenten have? 

Skal konsulenten have rollen som ekspert, der viser overblik, stor faglig indsigt og kommer med gode råd og færdige løsninger på baggrund af viden og/eller erfaringer? Eller skal konsulenten være en facilitator, der gør medarbejdere og ledere til eksperter, og hvis primære funktion er at skabe rum til dialog og refleksion, der kan åbne for nye erkendelser og handlemuligheder?

Disse spørgsmål blev diskuteret på en workshop om ”Løftestænger og benspænd i samarbejdet om arbejdsmiljø på arbejdspladsen” på arbejdsmiljøkonferencen i Nyborg, AM:2018. 

De to SPARK-konsulenter
ole og Mille

SPARK-konsulenterne Ole Henning Sørensen og Mille Trøst Simonsen gør klar til workshoppen med en tegning, der viser faserne i et typisk SPARK-forløb.

Medarbejdere og ledere er eksperter

For SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen er det vigtigt, at medarbejdere og ledere selv får hænderne i bolledejen.

- De skal involveres og aktiveres og prøve processer og øvelser på egen krop, sagde hun på konferencen. Herved får de en egen erfaring, de kan bruge i en eventuel facilitering af proces med deres kolleger.

Workshoppen tog udgangspunkt i de foreløbige erfaringer fra de kommunale og regionale tilbud fra overenskomstaftalen i 2015 om støtte til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladserne.

SPARK-konsulent Ole Henning Sørensen gjorde på workshoppen klart, at ekspert-tilgangen ikke er bedre end den faciliterende tilgang eller omvendt - det er bare to forskellige roller eller kasketter, som konsulenten påtager sig. 

Han har bl.a. haft et forløb på et jobcenter, hvor han bevidst valgte ekspert-rollen og holdt et langt oplæg om forskellige mulige forandringsværktøjer.

- Jeg tænkte, at nu er de klædt på til at handle, men nej. Det var først, da de afprøvede værktøjerne og gjorde sig selv til eksperter, at det rykkede, sagde SPARK-konsulent Ole Henning Sørensen på workshoppen.

Rollen at stille spørgsmål

Hvor man på regionernes område kalder ydelsen ekspertrådgivning og inspiration og har allieret sig med udbydere som Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og Roskilde Universitet (RUC), har man på det kommunale område valgt en mere faciliterende tilgang og taler om støtte og sparring.

For de seks SPARK-konsulenter betyder det, at proceserfaring, dialogværktøjer og grafisk facilitering samt intuition, situationsfornemmelse og samspil med TRIO/MED-udvalg er vigtige elementer i værktøjskassen.

SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen har haft et forløb på en skole, hvor hun helt bevidst valgte en mere tilbagelænet rolle. Hun holdt et ultrakort oplæg om kerneopgaven og senere om Low Arousal. Det meste af tiden arbejdede ledere og medarbejdere selvstændigt i grupper med konsulenten på sidelinjen.

- Min rolle er at hjælpe med at stille spørgsmål og samle op på deres erfaringer, så de får læring og nye erkendelser, sagde Mille Trøst Simonsen og understregede, at proces og resultat gerne skal spille sammen. 

- Der er et dobbelt fokus. Dels skal TRIO og MED-udvalg prøve et værktøj af, så de senere selv kan facilitere processen med hele medarbejdergruppen. Samtidig kommer der brugbart indhold til TRIO/MED-udvalget ud af processen, sagde hun.

Træk ekspert-kortet

Indimellem er der dog brug for at påtage sig ekspertrollen. Det kan især være, når det bliver direkte efterspurgt fra den enkelte arbejdsplads. Det er dog afgørende, når konsulenten vælger at indtage rollen som ekspert, at TRIO og MED-udvalg ikke mister ejerskab for mulige løsninger og handlinger, fordi langsigtede løsninger kræver involvering og ejerskab.

Udgangspunktet er, at medarbejdere og ledere er eksperter i forhold til deres egen hverdag og opgaver, understreger de to SPARK-konsulenter. Arbejdspladsen sidder ofte selv inde med gode idéer, viden og løsningsforslag i forhold til at forbedre udførelsen af kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø. Andre gange er de helt kørt fast.

- Det vigtigste er, at TRIO og MED-udvalg kan koble sig på dét, man laver med dem. Det skal give mening for dem. Derfor må man ind imellem trykprøve, hvad deres udbytte er, og om vi taler om det væsentlige. Er de rent faktisk blevet bedre i stand til at arbejde sammen om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø?, siger Mille Trøst Simonsen.

Stig Ingemann Sørensen, dialog og netværkskonsulent i Videnscenter for Arbejdsmiljø, bistår arbejdspladser i regionerne med at styrke samarbejdet omkring det psykiske arbejdsmiljø. Hans erfaring er, at det på nogle arbejdspladser kan være godt at spille ekspert-kortet for at skabe respekt og troværdighed.

- På et sygehus kan det åbne døre, at vi kommer og siger, at vi er eksperter. Læger og sygeplejersker opfatter sig selv som eksperter, så i forhold til dem kan det åbne døre, sagde han.  

Afklare roller i TRIO

Under alle omstændigheder er det meget kontekstafhængigt, hvordan man skal gribe processen an med at klæde medarbejdere og ledere på til at handle. Det afhænger også af, hvor sammentømret MED eller TRIO er, og hvordan deres indbyrdes samarbejde fungerer. I enkelte tilfælde har hele SPARK-forløbet drejet sig om at afklare indbyrdes roller og styrke samarbejdet i de pågældende organer.

I det hele taget er balancen mellem ekspertviden, konsulentstøtte og procesfacilitering hårfin. Den gode nyhed er, at feedbacken kommer prompte.

- Man finder hurtigt ud af, når man rammer forkert, siger SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen, inden en deltager på workshoppen bidrager med et synspunkt om, at man som konsulent skal være så rådgivende som muligt og nødvendigt.

- Hvis arbejdspladsen kan selv, skal man jo ikke være ekspert. Det er derfor vigtigt med en forventningsafstemning og at spørge arbejdspladsen: Hvad er jeres forventning til min rolle? sagde deltageren.

Grafisk facilitering
Mille Trøst Simonsen

SPARK-konsulent Mille Trøst Simonsen bruger ligesom de øvrige konsulenter grafisk facilitering som en metode til visuelt at skabe overblik og fælles forståelse.  

Ansøg nu
SPARK

Læs mere om, hvordan SPARK kan hjælpe jeres arbejdsplads.

Det tilbyder SPARK

Søg et gratis forløb med en SPARK-konsulent .

Se hvordan I søger her. 

Ekspert vs. facilitator

Eksperten har et teoretisk udgangspunkt eller er funderet på lang erfaring. I ekspertrollen er konsulenten typisk normativ: "Det er sådan, man bør gøre," og konsulenten kan fx holde oplæg, præsentere modeller og værktøjer og give anbefalinger. Konsulenten kan lade de ansatte være eksperter i eget fagfelt og arbejdserfaring.

Facilitering betyder 'at gøre lettere', så facilitatoren er den, der gør det lettere for gruppen at fokusere på indholdet og at skabe ny læring. At tilrettelægge og lede processer, så deltagernes egen viden, kompetencer og færdigheder kommer i spil. Facilitatoren vil skabe dialog og åbne for nye perspektiver og viden gennem nysgerrighed og refleksion.

Hvad tilbyder kommuner og regioner

Arbejdspladser på det kommunale og regionale område kan få hjælp til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø – en aftale, der blev forhandlet på plads i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015 og er videreført i 2018.

Indsatsen i kommunerne sker under SPARK (Samarbejde om Psykisk ARbejdsmiljø i Kommunerne), hvor en række SPARK-konsulenter tilbyder støtte og sparring til den lokale TRIO/MED, sådan at ledere og medarbejdere bliver bedre i stand til at handle på de udfordringer, de oplever i deres psykiske arbejdsmiljø. Forløbet er tilpasset og praksisrettet. Det tager afsæt i arbejdspladsens løsning af kerneopgaven. Tilbuddet er gratis.

I regionerne tilbydes ekspertrådgivning og inspiration til de regionale arbejdspladser. I overenskomstperioden 2015-2018 har NFA, RUC, CBS og ALECTIA været valgt som udbydere. I løbet af efteråret 2018 besluttes, hvem der står for rådgivningen fremadrettet på det regionale område. Også dette tilbud er gratis for arbejdspladserne.