Forskningsprojekt om stress giver konkrete værktøjer til arbejdspladserne

Nye dialogværktøjer gør det muligt at arbejde med stressforebyggelse som arbejdsplads, lyder det fra de kommunale parter, der har støttet udvikling og afprøvning af nye værktøjer.

Af Irene Aya Schou 26/02/2020
Fremfærd

Nu er der hjælp på vej, hvis man som kommunal arbejdsplads vil styrke arbejdsfællesskabet, forebygge stress-sygemeldinger og få et sprog for at tale om det, der er svært.

Forsker og post.doc på CBS, Pernille Steen Pedersen har på baggrund af interviews med kommunale ledere og medarbejdere udviklet en række materialer og forebyggelsesværktøjer, der skal hjælpe til at sætte psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen.

Nye værktøjer til at arbejde med stressforebyggelse i fællesskab

Værktøjerne er gratis og består af hæfter, dialogkort og videoer. De er udviklet særligt til brug på kommunale arbejdspladser, men andre arbejdspladser kan også få glæde af dem. Ved anvendelsen af værktøjerne får ledere og medarbejdere ny viden om hinanden og en indgang til at blive klogere på, hvor forskelligt vi reagerer i pressede situationer. 

- De nye værktøjer understøtter dialogen mellem kolleger og mellem ledere og medarbejdere. Vi bruger bl.a. dialogkortene i vores MUS-samtaler, og de nye begreber gør, at stressrelaterede problemer bliver løftet fra at være individuelle til, at vi kan kigge på det som arbejdsplads, siger Mette Munkholm Bisbo, leder af Børnehuset Bifrost i Skanderborg Kommune, én af de arbejdspladser, der har deltaget i projektet.

Bygger på forskning om skam, skyld og stress

Forskningsprojektet bygger på Pernille Steen Pedersens forskning om, hvordan skam og moralske konflikter kan være forbundet med stressrelateret sygefravær, og projektet er foregået som et partnerskab mellem CBS, Fremfærd og tre kommuner: København, Skanderborg og Rudersdal.

For Pernille Steen Pedersen er det afgørende, at de nye værktøjer fremmer en anerkendende dialog, fordi stress ofte er forbundet med svære følelser – ikke mindst en skjult skamfølelse, der kan påvirke relationerne på en arbejdsplads.

- Med værktøjerne bliver det nemmere for ledere at imødekomme medarbejdernes forskellige behov for anerkendelse og at give medarbejdere mere selvindsigt og viden om, hvorfor de reagerer, som de gør i pressede situationer, siger Pernille Steen Pedersen, der er ansat som post.doc på CBS og har skrevet ph.d. om stress og skam.

Nyt perspektiv på stress: en opgave for fællesskabet

For Kristian Heunicke, direktør i KL og formand for Fremfærds bestyrelse, er projektets styrke, at forskning nu bringes tæt på praksis.

- Kommunerne gør allerede meget for at forebygge og håndtere stressreaktioner, men med projektet er der kommet et nyt perspektiv på stress og konkrete værktøjer til ledere og medarbejdere, som de kan bruge i hverdagen, siger Kristian Heunicke.

For parterne i Fremfærd, der består af KL og Forhandlingsfællesskabet, har det været afgørende, at forskningsprojektet flytter fokus væk fra alene at se stress som et individuelt problem til at se det som et problem, der også kræver løsninger på organisations-, ledelses- og arbejdspladsniveau.

Stress kan ikke løses alene

- Ingen kan løse stress alene. Medarbejdere som lærere, pædagoger, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter oplever høj arbejdsintensitet og bliver ofte stressede, fordi de føler, at de må gå på kompromis med deres faglighed. Her kan de nye værktøjer give arbejdspladsen et sprog til at tale om den konflikt, man oplever mellem det, man gerne vil udføre, og de faktiske muligheder, siger Elisa Rimpler, formand for BUPL og næstformand for Fremfærds bestyrelse.

De nye materialer præsenteres på en konference på CBS den 26. februar 2020. Materialerne består af tre hæfter, videoer samt dialogkort. I hæfterne beskrives også, hvordan arbejdet med værktøjerne kan forankres på arbejdspladsen fx som opfølgning på APV, i forbindelse med MUS-samtalen og i forbindelse med samarbejdet i TRIO’en dvs. AMR, TR og lederen.

Download materialet her.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Gå til temaside om stress
Vil du vide mere om stressprojektet:

Så kontakt:

Om Pernille Steen Pedersen

Pernille Steen Pedersen er uddannet cand.scient.pol. og har arbejdet med sygefravær i Beskæftigelsesministeriet i 10 år og har skrevet ph.d. om stress og skam - primært med fokus på lederrollen. Hun har udgivet bogen "Slip stress ud af skammekrogen" og er pt. ansat som post.doc på CBS.

Hun har udviklet materialer og forebyggelsesværktøjer i forbindelse med forskningsprojektet 'Ledelse, kerneopgaver, arbejdsfællesskaber og stress'. Projektet er foregået som et partnerskab mellem CBS, Fremfærd og tre kommuner: København, Skanderborg og Rudersdal.

Læs mere om projektet

Kort om stressprojektet:

Formålet med projektet "Ledelse, arbejdsfællesskaber, kerneopgave og stress" er at udvikle og afprøve nye kommunikations- og læringsværktøjer, der kan forebygge stressrelateret sygefravær og skabe større handlekompetencer ift. stress med baggrund i forsker Pernille Steen Pedersens ph.d. om skam og moralske konflikter som én årsag til stressrelateret sygefravær.

Projektet kører frem til 2020 og er et partnerskab mellem Fremfærd og CBS og tre kommuner, Skanderborg, Rudersdal og København.

Læs mere om stressprojektet.