Top banner
Kort om projektet i Sorø
Fremfærd

Sorø Kommune er én blandt 10 kommuner, der eksperimenterer med Samskabt Styring i Fremfærd-regi. Samskabt Styring er en ny måde at udvikle og implementere styring på, der bygger på dialog og samarbejde, og hvor alle, der har aktier i en given regel, inddrages.

I Sorø er ca. 20 medarbejdere og ledere fra kommunens plejecentre, hjemmepleje, sygepleje, genoptræning og visitationen inddraget i processen med at identificere og prioritere udfordringer og udvikle nye løsninger - en proces der strækker sig over seks workshops, og som tog sin begyndelse i efteråret 2019.