Top banner
Kort om "Samskabt styring på det specialiserede socialområde"
Fremfærd logo

Projektets formål er at udvikle og afprøve modeller for positive samarbejdsforløb i trekanten mellem borger/pårørende, forvaltning/myndighed og udfører/botilbud som kan understøtte, at borgerne modtager en indsats, der så vidt muligt opfylder borgernes behov. Det handler særligt om at forbedre dialogen og kommunikationen, om at styrke den gensidige forståelse af roller og ansvar samt at sikre en rettidig forventningsafstemning i forbindelse med borgerens støtteforløb.

Der arbejdes med metoden Samskabt Styring, og der inddrages fire kommuner, som ønsker at afprøve den udviklede model for Samskabt Styring som middel til at styrke samarbejdet mellem borger/pårørende og alle relevante faggrupper i kommunen på tværs af myndighedsfunktionen og udførerfunktionen.

Projektet foregår i regi af partssamarbejdet Fremfærd Særlige Behov, og projektledelsen varetages af Socialpædagogerne og KL. Projektet ventes afsluttet ved udgangen af 2022.

Ønsker du at høre mere om projektet så kontakt Rigmor Lond på RIL@KL.dk eller Louise Boye Larsen på lon@sl.dk

De fire deltagende kommuner

Rebild Kommune

Slagelse Kommune

Vesthimmerland Kommune

Odder Kommune