Top banner
Kort om projektet i Køge
Fremfærd
  • Indsatsen handler om at anvende samskabt styring som en metode til at udvikle bedre styring til gavn for kerneopgaven og borgerne gennem involvering af chefer, ledere og medarbejdere på tværs af hele styringskæden.
  • Køge Kommune gennemfører indsatsen i samarbejde med KL og FOA i regi af Fremfærd. 
  • Hjemmeplejen og samarbejdet mellem myndighed og driften er udpeget som fokusområde. 
  • Læs mere om projektet her