kompas

Samskabt styring skal styrke kerneopgaven på ældreområdet

Meningsfuld styring skabes bl.a. ved at inddrage medarbejderne i arbejdet med at sætte de rette rammer, regler, kontroller og dokumentationskrav. Nyt projekt ser på, hvad samskabt styring vil sige i praksis på ældreområdet.

Af Irene Aya Schou 16/10/2017
Fremfærd

Findes der en metode til at arbejde med styring på ældreområdet, så den understøtter opgaveløsningen bedst muligt og opleves som meningsfuld af både medarbejdere og ledere?

Med det formål indleder parterne på det kommunale område et nyt projekt i Fremfærd-regi.

Løsninger findes i dialog

Projektet har som ambition at designe en styring, som mindsker afstanden mellem forskellige niveauer i organisationen og øger dialogen om den styring, der er.

- Der er behov for, at medarbejderne er med til at tale om styring. Det kan være, at der er noget dokumentation, der skal fjernes. Det kan være, at der er noget, der skal fastholdes eller forandres. Løsningen er ikke den samme alle steder. Men løsningen bliver bedst, når den foregår i en dialog, siger Jo Gadegaard, der er projektleder fra FOA.

Styring skal her forstås som de regler, rammer, mål og proceskrav, som understøtter medarbejdernes arbejde på f.eks. plejecentret eller i hjemmepleje, så de kan løse den kerneopgave med den kvalitet og effekt, som politikerne har besluttet.

Tre kommuner deltager

Tre kommuner skal deltage i det konkrete projekt. Målet er at sammen med dem at komme med en række anbefalinger til, hvordan dialogen om styring på ældreområdet konkret kan se ud, så den styrker muligheden for at udføre kerneopgaven – og så alle niveauer i det kommunale hierarki er involveret i at udvikle styringen.

- Vi vil gerne belyse fordele og ulemper ved samskabt styring: Hvad går godt? Hvad er mere problematisk? Og hvad kan bruges på ældreområdet? siger Marie Ramskov Balch, der ger projektleder fra KL.

Projektet tager udgangspunkt i Tina Øllgaard Bentzens ph.d. om tillidsbaseret ledelse og styring.

Blandt hendes pointer er, at tillid og kontrol ikke er hinandens modsætninger, men at dokumentation og registrering kan være med til at understøtte arbejdet med kerneopgaven.

Når det ikke opleves sådan af medarbejderne, kan det skyldes, at der mangler dialog mellem de forskellige niveauer om, hvorfor man har den styring, man har, påpeger Jo Gadegaard fra FOA.

- Her kan en mere inddragende dialog om den styring, der er, være vejen frem, siger hun.

Horsens og Høje-Taastrup viser vejen

Projektet er en del af det overordnede rammeprojekt ”Mere kerneopgave, mindre bureaukrati” som kører under Fremfærd og som involverer projekter i bl.a. Horsens og Høje-Taastrup kommuner.

Fælles for de to kommuner er, at medarbejdere og ledere i fællesskab har kigget på, hvad der ’forstyrrer i hverdagen’ og som kan frigøre tid til kerneopgaven.

I Høje-Taastrup arbejder man ud fra en helt praktisk tilgang: ”Medarbejdere og ledere omkring et bord, der taler om, hvad der bøvler i hverdagen, hvor det kommer fra, og hvad der kan gøres ved det.” Mens man i Horsens har sat dokumentation under lup og gennemgået en række arbejdspladser ud fra devisen: Hvad dokumenteres der? Og hvorfor dokumenteres det?

- I projektet på ældreområdet tager vi udgangspunkt i de erfaringer og den viden, vi har fra de andre kommuner i rammeprojektet og så selvfølgelig den forskning, der findes på området, siger Marie Ramskov Balch og understreger, at kommuner fra alle Fremfærds afbureaukratiserings-projekter samles i et netværk, hvor de sparrer med hinanden og får oplæg udefra.

Ønsker man som kommune at høre mere om projektet på ældreområdet, kan man rette henvendelse til de to projektledere på marb@kl.dk og joga@foa.dk.

Om projekt "Mere kerneopgave mindre bureaukrati"

Horsens og Høje Taastrup Kommuner er begge med i Fremfærd projektet "Mere kerneopgave og mindre bureaukrati.

Projektet har til formål at udvikle metoder til afbureaukratisering - i bred forstand - der tilgodeser de tre bundlinjer trivsel, kvalitet og økonomi. At opnå ny viden om, hvad der virker i hvilken sammenhæng, og hvad er det for barrierer, kommunerne oplever i forhold til afbureaukratisering.

Projektet tager udgangspunkt i læringspointer fra Tina Øllgaard Bentzens ph.d. om tillidsbaseret ledelse og styring.