thisted

Plejecenterleder: Vi skal turde være modtagelige for andres viden

"Foruden at være robuste skal vi udvikle vores personlige kompetencer til at være modtagelige. Viden er magt, og det kræver mod at dele," siger plejehjemsleder, der vil skabe 'den lærende organisation'

Af Irene Aya Schou 13/03/2017

Den lærende organisation, hvor medarbejdere og ledere tør dele og være åben overfor andres viden og erfaring, er nøglen til at skabe bedre trivsel for demensramte.

Det mener man i Thisted Kommune, hvor tre af kommunens plejecentre er med i nyt demensprojekt under Fremfærd Ældre.

- Vi skal arbejde med at skabe den lærende organisation, hvor medarbejderne ikke er bange for at stille deres viden til rådighed og efterspørge andres viden og samtidig vise, hvis der er noget, de ikke ved, siger Annette Jensen, der er leder for de tre deltagende plejecentre, Kløvermarken, Kastaniegården og Solgården - også kalder Plejecentrene i Midt.

Mod til at modtage

Fem kommuner er med i Fremfærd Ældre projektet. I Thisted er ambitionen at skabe en kultur, hvor medarbejdere har lyst til at vidensdele. Det er lettere sagt end gjort, for viden er magt og ikke-viden kan opfattes som afmagt, forklarer Annette Jensen, der også er tovholder på projektet.

- Vores erfaring er, at det for mange er svært at delagtiggøre sin viden med andre, for så afgiver man noget af sin magtposition. Det er også svært at efterspørge andres viden, for så kommer jeg måske til at fremstille mig selv som dum, siger hun.

Disse barrierer skal italesættes og bearbejdes, så det bliver legalt ikke at have svaret på alt, mener Annette Jensen.

- Foruden at være robuste skal vi udvikle vores personlige kompetencer til at være modtagelige. Bare fordi vi har været på demenskursus, har vi ikke patent på den rigtige løsning. Vi skal være modtagelige for, at andre mennesker ser verden på en anden måde, og at vi er afhængige af den viden, for at vi kan udføre vores arbejde godt, siger hun.

Interview med beboere

Medarbejderne skal med andre ord være nysgerrige på, hvordan kolleger og beboere ser verden.

For at blive klogere på det, gennemførte Plejecentrene i Midt sidste år et samarbejde med psykolog og arbejdsmiljøkonsulent Tom Mårup, hvor han interviewede 24 beboere og pårørende om, hvad der for dem gav trivsel og livsglæde.

Mens beboeren blev interviewet, lyttede én leder og én medarbejderrepræsentant med. Bagefter interviewede Tom Mårup leder og medarbejder om, hvad de hørte beboeren sige, og hvad det kaldte på af kompetenceudvikling.

- Så spurgte han f.eks. medarbejderen: 'Det, du hører beboeren sige, er det noget, som du kan give dem?' Vi fandt ud af, hvor hammersvært det er også for beboere og pårørende at give udtryk for deres ønsker og behov, siger Annette Jensen.

I sikre hænder

I projektet skal arbejdet med stjernestunder og beboernes livskvalitet gribes lige så systematisk an, som hvis det gjaldt tryksår, faldulykker og medicinhåndtering.

Thisted Kommune har de senere år deltaget i projekt "I sikre hænder". Her har man bl.a. screenet alle beboere for tryksår dagligt. På samme systematiske måde skal man arbejde med de bløde værdier, mener Annette Jensen.

- Hvad skal der til for, at vi hele tiden holder fokus, er nysgerrige og tør at gøre noget nyt? Her skal vi som ledelse understøtte dialog og vidensdeling, så indsatsen bliver systematisk og ikke tilfældig, siger hun.

Konkret ønsker de tre ældrecentre i Thisted at eksperimentere på tre forskellige måder med at skabe små stjernestunder for beboerne:

 • Sansestimulering/musikterapi
 • Perspektivskifte/mentalisering
 • Borgerkompas/livshistorier

Musikterapi og livshistorier

Sansestimulering og musikterapi handler bl.a. om, hvad musik kan gøre for mennesker trivsel, og at sansestimulering er en god måde at nå ind til demensramte, der ikke længere forstår verden på samme måde som os.

Perspektivskifte og mentalisering handler om at se bag den adfærd, vi ser, og være insisterende på at finde indgange til at møde den dementes uudtalte behov.

- Det handler om at se sig selv udefra og den anden indefra og passe på med ikke at se den andens behov som urimeligt, fordi vi ikke forstår det. Når en beboer gerne vil ud, har beboeren et behov, som vi skal forsøge at dække, siger leder Annette Jensen.

Borgerkompas handler om at arbejde struktureret med beboerens livshistorie, så man ikke kun får fat i informationer og facts om fødested, antal børn, beskæftigelse m.v. men også om interesser og livsværdier, der måske i højere grad har betydning for borgeren.

Det kan f.eks. være informationer om, at en beboer er vokset op uden sin far, eller at en beboer har været hundetræner hele sit liv.

Projektet i Thisted løber frem til efteråret 2017 og omfatter godt 75 medarbejdere.

Kort om demensprojektet i Thisted

Projektets formål:

 • Medarbejderne eksperimenterer på tre forskellige måder med at skabe de små stjernestunder
 • Medarbejder bruger ’optimal arousal zone’ som styringsredskab
 • Der arbejdes strategisk, ikke ad hoc
 • Der arbejdes udfra principperne i Den Lærende Organisation: Ikke skyde med spredhagl, men knytte an til eksisterende viden og fra starten tænke ind, hvordan andre i organisationen og kommunen og de andre fire kommuner kan lære af projektet
 • Genanvende kendte pædagogiske redskaber (PDSA mm. fra ’I Sikre Hænder’, NUZO, SMTTE-model mm)

Projektets succeskriterier:

 • Øget trivsel for demensramte beboere
 • Øget beboermedansvar for egen trivsel jf. Fremfærd Demens strategien (”Fremfærd vil sætte den enkelte borger i spidsen for sit eget liv”) og kommunens ældrepædagogik
 • Øget medarbejderviden og kompetence
 • Øget mod og evne hos medarbejderne til at spille den nye rolle overfor beboerne

Projektet foregår på:

 • Tre plejecentre: Kløvermarken, Kastaniegården og Solgården. De tre plejehjem har tilsammen 88 plejeboliger og ca. 75 medarbejdere.

Kontaktperson: Annette S. K. Jensen, asj@thisted.dk, 24845955