lejre

Livshistorier er nøglen: Personalet skal få mennesker med demens til at blomstre

Personalet på ældrecenter skal vide, hvad der gør beboerne glade og tage ansvar for at få meningsfuld beskæftigelse til at ske. Det er målet for nyt projekt i Lejre Kommune.

Af Irene Aya Schou 02/01/2017
Fremfærd

Livshistorier er nøglen til at skabe meningsfulde aktiviteter og menneskelig blomstring for demensramte.

Det mener man i Lejre Kommune, hvor ét af kommunens plejecentre, Hvalsø Ældrecenter, er med i nyt demensprojekt under Fremfærd Ældre.

Projektet skal skabe bedre liv for ældre demente og deres pårørende og udvikle lokale læringsmiljøer, der giver et kompetenceløft blandt medarbejderne og lederne.

Grib nuet

Fem kommuner er med i projektet. I Lejre er ambitionen at gøre medarbejderne nysgerrige på, hvad der gør beboerne glade og giver dem en meningsfuld hverdag. Det sker gennem arbejdet med livshistorier.

- Livshistorien er så central for at forstå et andet menneske og for at kunne gå ind og arbejde med hukommelsessvækkelse og demens. Vores personale skal kende den enkelte beboers livshistorie og kunne omsætte den til meningsfuld aktivitet, siger Pernille Andersen, der er projektleder på projektet.

Det er personalet, der i samarbejde med demenskoordinator Kirsten Johanne Petersen, har stået for arbejdet med at opdatere beboernes livshistorier. Det handler om at gribe nuet og handle, når chancen byder sig, understreger Kirsten Johanne Petersen.

- Man skal hele tiden finde meningsfuld beskæftigelse med udgangspunkt i borgerens livshistorie på den aktuelle dag. Borgerens humør og tilstand kan variere over halve og hele timer. Derfor skal man smede, mens jernet er varmt, siger hun.

Pædagogisk rod

Det kan handle om at tage udgangspunkt i et ord eller en stemning, man oplever hos den enkelte beboer og f.eks. invitere til beskæftigelse ved at lade rene viskestykker og karklude ligge på et bord. Så plejer der ikke at gå ret lang tid, før nogen begynder at lægge dem sammen.

- Det er det, vi kalder pædagogisk rod og som kan indgyde til en aktivitet. Aktiviteter behøver ikke at være store udflugtsture, siger projektleder Pernille Andersen.

LÆS OGSÅ: Nyt demensprojekt rækker hånden ud: Guldet ligger ude i hverdagspraksis

Hun understreger, at projektet i bedste fald skal ende med en kulturændring, der gennemsyrer hele organisationen.

- Personalet skal gøre noget lidt andet i morgen, end de gjorde i går. Og nye medarbejdere skal vide: Det er sådan her vi arbejder med demente ældre. Det er en strategi, siger Pernille Andersen.

Blomstringsmodel

Metoden er udover livshistorier at arbejde med Vibeke Drevsen Bachs blomstrings- og analysemodel og forståelse af demens som en rejse fra Jorden til Månen - samt inddrage demensambassadører, toneangivende medarbejdere og TR.

Projektet løber frem til efteråret 2017 og omfatter 50 medarbejdere.

For at måle effekten vil der både før og efter projektet blive målt på bl.a. meningsfuld beskæftigelse, udtalelser fra pårørende og interviews med personalet.

Kort om demensprojektet i Lejre

Projektets mål:

  • Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere. Ambitionen er at supplere eksisterende META-metode med Vibeke Drevsen Bachs blomstringsmodel og humørbarometer, der begge er pædagogiske fortolkninger af Tom Kitwoods teorier.
  • Læringsperspektiv i hverdagen: Vi ønsker at udforske og gøre plejepersonalet nysgerrige på spørgsmålet om, hvad der gør borgeren glad.
  • Fremme personalets fokus på meningsfuld beskæftigelse sammen med demente, hvor opmærksomheden rettes mod små, spontane og afgrænsede aktiviteter, der kan bidrage til at vedligeholde eller øge borgernes mestringsevne.

Projektets succeskriterier er, at

  • Personalet kender svarene på, hvad der gør beboerne glade og tager ansvar for at få meningsfuld beskæftigelse til at ske. Det måler vi ved beskrivelser af meningsfuld beskæftigelse, udtalelser fra pårørende, blomstringsbarometer måling ved beboerne, billeder og interviews med personalet. Vi ønsker en før og efter måling, som KL og FOA bistår med udførsel af.

Projektet foregår på:

  • Hvalsø Ældrecenter og omfatter 50 medarbejdere.

Kontaktperson: Pernille Andersen, pand@lejre.dk, 30788122