Top banner
Om projektet i Odder Kommune

Projektets titel er 'Nybureaukratisering og samskabelse af mere understøttende styring på det sociale område', og  formålet er at skabe styring , som understøtter kerneopgaven på en værdiskabende måde i hele styringskæden. I projektet har medarbejdere og ledere, samt udfører og visitation arbejdet sammen. 

Man har i tre spor: En ny visitationsmodel, en ny budgetmodel og en ny model for dokumentation og opfølgning.