Metoder Mod Vold - Håndtering

De gode metoder til at håndtere vold og trusler handler ikke bare om at reagere, når konfrontationen opstår, men også om at identificere konflikterne i opløbet og forhindre, at de sker.

Af Metoder Mod Vold 20/03/2018

Hvor metoderne i afsnittet Forebyggelse fokuserer mere på trivsel og dialog end på risikoen for vold, tager metoderne her i afsnittet Håndtering udgangspunkt i, at borgeren kan være udadreagerende. Når vi her taler om at håndtere vold og trusler, handler det ikke bare om at kunne reagere, når en konfrontation opstår, men lige så meget om, at identificere volden i opløbet og dermed forhindre, at den sker. Heri kan der ligge både borgerinddragelse og hjælp til borgerens egen mestring.

I dette afsnit kan I opleve metoderne Trafiklys i Gelsted på Vestfyn, Low Arousal i København og kombinationen af Brøset Violence Checklist og Mestringsskema i Nysted på Lolland. Desuden kan I komme med til Holstebro, hvor de arbejder med Beredskabsplaner, til Rødovre, hvor Alenearbejde står på dagsordenen og til Gladsaxe, hvor de har lavet et korps af vejledere i voldsforebyggelse.

I videoerne herunder deler vores faglige eksperter deres erfaringer med at håndtere vold og trusler.

VIDEO 1: Vi håndterer bedst i samarbejde med borgeren

Selv når borgerne er i affekt, er det vigtigt at metoderne hjælper os med at inddrage borgerne - også når vi skal håndtere situationen.

Kunsten i den gode voldsforebyggelse er hele tiden at sørge for, at vi på den ene side sikrer medarbejdernes sikkerhed uden at vi på den anden side begrænser borgernes trivsel - og dermed øger risikoen for vold.

Også på kontorarbejdspladser med borgerkontakt er det vigtigt at medarbejderne har en fælles faglig tilgang og aftaler om håndtering af konfrontationer.

Håndteringsplanen er bare det første skridt. Det er først, når dette produkt er lavet, at det egentlige arbejde begynder for borgeren - at lære at mestre sine egne følelser og handlinger.