Seniorpartnerskabet

Fire spørgsmål og svar om tilmelding til Seniorpartnerskabet

Overvejer I, om Seniorpartnerskabet er noget for jeres kommune, og mangler I svar på nogle af de praktiske spørgsmål? Så læs med her.

Af Bettine Romme Andersen 29/06/2022
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Seniorpartnerskabet er sat i gang af KL og Forhandlingsfællesskabet for at styrke og udvikle de lokale seniorindsatser i kommunerne. Alle kommuner kan deltage, og på den digitalt kick off den 22. juni blev visioner og forventninger til partnerskabet præsenteret. Her stillede flere af deltagerne opfølgende spørgsmål.

Læs de fire spørgsmål og svar her:

Er det korrekt forstået, at det er Hovedudvalget, der tilmelder sig og ikke en forvaltning eller et område?

Man kan sagtens deltage i Seniorpartnerskabet fra en forvaltning eller et område, så længe der er repræsentanter fra både medarbejder- og ledelsessiden, og at I samarbejder om dagsordenen fx i regi af hovedudvalget. Selve tilmeldingen skal dog gå via HovedMED.

Hvilke datoer er fastlagt?

Tilmeldingsfristen er d. 1. september 2022. Vi afholder første udviklingsdag hhv. den 29. september, som holdes øst for Storebælt, og 11. oktober, som holdes vest for Storebælt. Når I sender jeres tilmelding, må I gerne skrive, hvilken dato I ønsker at deltage på.

Har Seniorpartnerskabet en række anbefalinger til gode lokale aftaler med hjemmel i Rammeaftalen?

Vi har ikke konkrete anbefalinger. Det er dog helt oplagt noget, vi sammen med jer kommuner vil komme nærmere i løbet af udviklingsforløbet – altså hvilke og hvordan gode lokale aftaler kan se ud. Desuden arbejder KL og Forhandlingsfællesskabet på at opdatere ”Vejledning til Rammeaftale om Seniorpolitik”, hvor man vil kunne se nogle konkrete eksempler.

Hvor mange repræsentanter fra de enkelte kommuner/forvaltninger kan deltage i seniorpartnerskabet?

Kommunerne beslutter som udgangspunkt selv hvem og hvor mange, der deltager i udviklingsforløbende i Seniorpartnerskabet. Dog forventer vi, at I stiller med relevante personer, og at der er en balanceret repræsentation med såvel ledelses- som medarbejderrepræsentanter. Partsrepræsentationen kan med fordel drøftes i kommunens hovedudvalg. Tanken med møderne i partnerskabet er, at deltagerne fra en kommune indgår som en arbejdsgruppe, som tager erfaringerne fra udviklingsdagene med tilbage til en evt. større kreds, der arbejder med dagsordenen i kommunen. KL og Forhandlingsfællesskabet forbeholder sig dog retten til at fastsætte et maksimum, når vi kender antallet af tilmeldte kommuner og deltagere.

Det får I ud af at blive en del af partnerskabet
  • Et sammenhængende udviklingsforløb faciliteret med ekstern bistand bestående af tre hele udviklingsdage og tre kortere digitale møder henover det næste år
  • Et fornyet blik på hele processen fra drøftelse af kommunens seniorindsats i HovedMED til kulturen på arbejdspladsen, over seniorsamtalen til de nye rammer for arbejdslivet
  • Inspiration, nye perspektiver og viden om seniorindsatsen
  • Mulighed for at dele jeres erfaringer og hente viden fra andre kommuners arbejde med seniorindsatsen
  • Både nuværende og kommende medarbejdere ser, at I arbejder aktivt med at give seniormedarbejdere lyst til og mulighed for at blive længere i arbejde, end tilfældet er i dag
  • Konkrete værktøjer til jeres daglige arbejde med seniorindsatsen, som er udviklet med udgangspunkt i jeres behov og i de muligheder og udfordringer, I kender fra hverdagen
  • Et udviklingsforløb som understøtter jeres processer. I er med til at skabe udviklingsdagene; vi tager udgangspunkt i det, som I har brug for, så I kan lykkes med seniorindsatsen – og vi har blik for de forskellige medarbejdergrupper og arbejdspladser, som I repræsenterer
Invitation til Seniorpartnerskabet

KL og Forhandlingsfællesskabet inviterer alle kommuner til at blive en del af Seniorpartnerskabet.

Partnerskabet skal styrke de lokale seniorindsatser gennem inspiration, viden og værktøjer.

Tilmeld jer inden 1. september. Den første udviklingsdag ligger i starten af oktober 2022.

 

Kontakt Seniorpartnerskabet

Har I spørgsmål til Seniorpartnerskabet, kan I kontakte:

Nanna Vinkel, KL, på navi@kl.dk eller

Martin Møland Nielsen, Forhandlingsfællesskabet, mmn@forhandlingsfaellesskabet.dk