Webinar om økonomi bag uddannelse

Webinar: Bliv skarp på økonomien ved uddannelse

Få overblik over de økonomiske muligheder for uddannelse på FOA's og 3F's kommunale arbejdspladser på en time på webinar.

Af Mette Dissing Sandahl 23/02/2023
3F,
FOA,
KL

Mange kommunale arbejdspladser oplever, at det er svært at finde rundt i de økonomiske muligheder, når medarbejdere deltager i efteruddannelse eller gennemfører en faglært uddannelse.

Nyt webinar giver et indblik i mulighederne og kommer med bud på, hvordan man som kommunal arbejdsplads kan sætte et forløb i gang.

Dagplejere blev pædagogiske assistenter

På webinaret vil du møde Sønderborg Kommune, der fortæller om deres uddannelsesforløb, hvor alle dagplejere blev uddannet til pædagogiske assistenter. Sønderborg Kommune fortæller både om de kompetencer medarbejderne opnåede; hvordan de tilrettelagde forløbene; og den økonomiske model de gjorde brug af.

Du bliver også introduceret til rammerne for puljen Ufaglært til Faglært og hører, hvordan man søger på Den Kommunale Kompetencefonds hjemmeside.

Derudover vil du møde en VEU-koordinator fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som vil give et indblik i de offentlige økonomiske støttemuligheder, når der skal igangsættes uddannelsesforløb på kommunale arbejdspladser inden for FOA's og 3F's overenskomstområder.

Program for webinar om Økonomi til uddannelse
 1. Velkommen og præsentation af program ved Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 2. Hvorfor valgte Sønderborg Kommune at uddanne dagplejere til pædagogiske assistenter? Og hvordan blev uddannelsesindsatsen igangsat? Ved lærings- og dagtilbudschef Connie Buch, en FTR  og en leder fra Sønderborg Kommune
   
 3. Præsentation af rammerne for Ufaglært til Faglært- puljen ved Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 4. Ufaglært til faglært –puljen: Hvordan søger du på hjemmesiden v. parterne bag Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 5. Hvilke andre økonomiske støttemuligheder kan du søge, når du igangsætter uddannelse- og kompetenceudviklingsindsatser? Ved VEU-koordinater Charlotte Niemann, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
   
 6. Afrunding og tak for i dag

Tilmelding: Tilmeld dig her

Om Ufaglært til Faglært puljen

I 2015 aftalte KL, FOA og 3F ved overenskomstforhandlingerne Ufaglært til Faglært-puljen. Midlerne er afsat med det formål at få flere ufaglærte til at gå i gang med uddannelse via en supplerende finansiering af et uddannelsesløft ”fra ufaglært til faglært”. Midlerne giver den ansatte mulighed for at oppebære sin normale løn under uddannelsesforløbet.

Program for konferencen

Velkommen og præsentation af dagens program

Forudsætninger for læring - voksenpædagogiske betragtninger v. ph.d. i organisatoriske læreprocesser og ejer af Bedre Praksis Jonas Sprogøe

På-vej-til faglært forløb. Cases fra 2 kommuner

 • Præsentation af uddannelsesforløb i Københavns kommune på rengøringsområdet i samarbejde med TEC. 
 • Præsentation af uddannelsesforløb i Læsø kommune for social- og sundhedshjælpere i samarbejde med SOSU Nord

Dialog, netværk og kaffe faciliteret af Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
Afrunding og tak for i dag

Konferencen afholdes af Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling. Indsatsen er etableret af KL, FOA og 3F. Formålet med indsatsen er at sætte fokus på kompetenceløft på det kommunale område bl.a. med indsatsen ”Bedre til ord, tal og IT”, ”Ufaglært til Faglært” puljen samt arbejde med arbejdspladskultur og transfer

Tilmeld dig webinaret Økonomi til uddannelse

Dato: 28.marts 2023 fra kl. 9.00-10.00

Varighed: Cirka 50-60 minutter

Pris: Webinaret er gratis.

Målgruppe: Ledere, (F)TR,  valgte og ansatte i FOA og 3F, samt konsulenter på efter/videreuddannelsesområdet, HR-konsulenter, virksomhedskonsulenter og andre med interesse for området.

Tilmelding: Tilmeld dig her

Du kan stille spørgsmål til oplægsholderne i en online chat.

Webinaret optages, så det er muligt at få det tilsendt og se det på et senere tidspunkt, hvis du er tilmeldt.

Uddannelse & kompetenceudvikling