Kent Nielsen som man kan møde på et af FOA, 3F og KL's temamøder om ordblindhed

Ordblind og hvad så? Kom til temamøder om ordblindhed

KL, FOA og 3F markerer international ordblindeuge i uge 40 med tre temamøder om ordblindhed.

Af Mette Dissing Sandahl 13/09/2022
3F,
FOA,
KL

Uge 40 er international ordblindeuge. Hele ugen bliver der sat fokus på, at hver 6. dansker mellem 16 og 65 har svært ved at læse simple tekster. Det kan være svært at leve som ordblind, men der er mange muligheder for få en lettere hverdag.

KL, FOA og 3F markerer den internationale ordblindeuge med tre temamøder om ordblindhed under indsatsen ’Bedre til ord, tal og IT’.

Temaaften i Aalborg: Ordblind? Ja, og hva’ så

Mandag 3. oktober kl. 18-19.30 kan du møde Kent Nielsen (billedet). Lærerne opgav at undervise Kent, da han gik i sjette klasse. Som ung anede Kent ikke, hvad han skulle være, fordi han var så ordblind, at han kun kunne skrive sit eget navn. I dag er Kent uddannet maskinfører og kan læse og skrive som alle andre, bare han har en computer eller en mobiltelefon. Mød Kent Nielsen, og hør om gratis ordblindeundervisning på AOF.

Jette Bakkedal fra Den Opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling fortæller om indsatsen ’Bedre til ord, tal og IT’.

Læs mere og tilmeld dig

Kender du en, der er ordblind - Morgencafe på Arbejdermuseet

I anledning af den internationale ordblindeuge i uge 40 inviterer KL, FOA og 3F til et arrangement på Arbejdermuseet om læse- og skrivevanskeligheder.

Tidligere blev børn og voksne med stave- og læseproblemer opfattet som svage og udygtige, og voksne ordblinde kan fortælle om, hvordan handicappet har præget deres liv og skolegang og mulighed for at tage en uddannelse.

Onsdag 5. oktober kl. 09-11 kan du møde forfatter og foredragsholder Jesper Sehested, som selv har overvundet sine vanskeligheder.

Desuden vil der være oplæg fra Marie Wolter Bertelsen fra DR’s serie ’Vi er ordbildne’. Hun vil fortælle om ordblindhed, og hvordan man søger hjælpemidler. Til sidst fortæller Lotte Hüttel fra Den Opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling, hvordan man kan søge økonomisk støtte til ordblindeindsatser på kommunale arbejdspladser.

Læs mere og tilmeld dig

Temamøde om ordblindhed – 3F Aarhus Rymarken

Torsdag 6. oktober inviterer 3F Aarhus Rymarken til temamøde om ordblindes udfordringer og om støttemulighederne. Mød ordblindementor Christian Bock, der klarer sin hverdag som ordblind med hjælpemidler. Desuden vil der være oplæg fra Marie Wolter Bertelsen fra DR’s serie ’Vi er ordbildne’.

Målgruppen er medlemmer af 3F, ledere, AMR, F(TR), faglige organisationer og andre med interesse for området

Læs mere og tilmeld dig

Kort om "Bedre til ord, tal og IT"

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

Projektet går ud på at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet. 

KL, FOA og 3F står bag projektet, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond. Siden januar 2018 har det muligt for samtlige 98 kommuner at søge penge til projektet

Se mere på fondens hjemmeside

LÆS flere artikler om Bedre til ord, tal og IT.