Solnedgang set gennem nøgle

Nøglen til en god start for nye socialrådgivere i kommunerne

Få inspiration til at iværksætte introduktionsordninger og mentorordninger for nyuddannede socialrådgivere i kommunerne.

Af Personaleweb 31/08/2015
Dansk Socialrådgiverforening,
KL

En nyuddannet socialrådgiver kan både være forventningsfuld og bekymret ved udsigten til at starte på sit første job som socialrådgiver. En god start på arbejdslivet er en vigtig forudsætning for, at den nyuddannede kan opleve faglige succeser, arbejdsglæde og får en stærk tilknytning til arbejdspladsen.

Den nye medarbejders leder og kolleger ønsker, at den nye socialrådgiver kommer godt og hurtigt ind i arbejdsopgaverne på en måde, der er til gavn for borgerne og arbejdspladsen og selvfølgelig også for medarbejderen selv.

KL og Dansk Socialrådgiverforening ønsker at styrke nyuddannede socialrådgiveres overgang fra studie til første job. Introduktions- og mentorordninger kan bidrage til både rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere i kommunerne og til at understøtte en udviklende relation mellem teori og praksis, mellem uddannelse og arbejdsplads.

KL og Dansk Socialrådgiverforening har udarbejdet fem publikationer om introduktions- og mentorordninger henvendt til kommunale arbejdspladser, der ansætter nyuddannede socialrådgivere.

Fem publikationer og en række wordskabeloner

De fem publikationer sætter fokus på forskellige elementer i introduktions- og mentorordninger, og har hver sin målgruppe.

Etablering af introduktions og mentorordning

Giver inspiration til, hvordan I kan designe og søsætte en introduktions- og mentorordning for nyuddannede socialrådgivere på den kommunale arbejdsplads. Denne publikation er målrettet beslutningstagere og tovholdere.
 

Introduktionsordning for nye social rådgivere i kommunerne

Er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være kontaktperson for en nyuddannet socialrådgiver i den første tid på jobbet. Her finder du bud på introduktionsprogram, skema, dagsorden til statusmøder, og meget mere. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
 

Mentorordning for nye socialrådgivere

Er et værktøj særligt målrettet dig, der skal være mentor for en nyuddannet socialrådgiver. Her finder du ideer til en dagsorden for mentormøder, logbog til den mentee og eksempler på analysemetoder og coachingspørgsmål, som du kan bruge til mentormøder. Til dette værktøj hører en række materialer i word, som kan downloades her på siden, og tilpasses eget brug.
 

Viden om nye socialrådgivere

Henvender sig bredt til interessenter og aktører på arbejdspladsen, f.eks. beslutningstagere, tovholdere, kontaktpersoner, mentorer, MED-udvalg, HR-afdeling, osv. Du får et overblik over hvilket udbytte den kommunale arbejdsplads kan få ved at indføre introduktionsordninger og mentorordninger. Du får også indblik i hvilke kompetencer nyuddannede socialrådgivere har med sig fra deres uddannelse.
 

Velkommen til den nye socialrådgiver

Er en publikation som arbejdspladsen kan formidle til deres nyuddannede socialrådgivere. Her kan den nye socialrådgiver få 10 gode råd om det at være ny. Der er tips til forventningsafstemning og en lille vejledning til, hvordan man kan føre logbog.
 

Fælles projekt

KL og Dansk Socialrådgiverforenings overenskomstprojekt om udvikling af introduktions- og mentorordninger skal bidrage til rekruttering og fastholdelse af nyuddannede socialrådgivere i kommunerne, herunder understøtte videndeling, øge kvaliteten i arbejdet samt give de erfarne kolleger mulighed for at opnå nye kompetencer og perspektiver på deres arbejde ved at fungere som kontaktpersoner og mentorer

Kontakt

Jakob Sloth Petersen, KL, jsp@kl.dk

Elisabeth Huus Pedersen, Dansk Socialrådgiverforening, ehp@socialraadgiverne.dk

Skabelon til introduktionsordning
Skabelon til mentorordning