Fra ufaglært til faglært collage

Kom til konference om Ufaglært til Faglært

KL, FOA og 3F sætter fokus på mulighederne for uddannelse og kompetenceudvikling med tilskud fra Ufaglært til Faglært-puljen. Det sker med en konference om Ufaglært til Faglært den 9. oktober 2020.

Af Irene Aya Schou 08/09/2020
3F,
FOA,
KL

Hvordan kan man som voksen over 25 år gennemføre en faglært uddannelse på reduceret tid og uden at opleve en lønnedgang? Hvad motiverer voksne til at tage en uddannelse, og hvad er erfaringerne med kompetenceudvikling og uddannelse?

Det kan du høre mere om på en konference i København den 9. oktober 2020. Konferencen vil blive afholdt, så du enten kan deltage ved fremmøde eller virtuelt.

To veje til at blive faglært

Konferencen handler om, at der er to veje til at blive faglært. Enten kan man tage uddannelsesforløbet på én gang, eller man kan dele uddannelsesforløbet op i flere mindre forløb. Dette kaldes et "på-vej-til" forløb. 

Derudover vil der være oplæg om, hvad der motiverer den enkelte til at tage en uddannelse og sessioner med uddannelsesinstitutioner, hvor I vil få viden om uddannelsernes opbygning og realkompetencevurderinger. 

Realkompetencevurderinger er vurderinger af den enkelte medarbejders kompetencer inden for et fagligt område.

Kommune fortæller om erfaringer

Desuden vil repræsentanter for Tønder Kommune fortælle om deres erfaringer med kompetenceudvikling og uddannelse: Hvordan de tilrettelægger det, og hvad udbyttet er.

Endelig vil en læringskonsulent fra Københavns Kommune fortælle om, hvordan man på arbejdspladsen bringer de nye kompetencer i spil. 

Konferencen henvender sig til fagchefer, ledere, HR-konsulenter, tillidsrepræsentanter og medarbejdere fra de faglige organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Kort om "Ufaglært til Faglært" puljen

Formålet med Ufaglært til Faglært-puljen, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015 på det kommunale område, er at mindske de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse.

Midlerne er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere inden for det kommunale jobområde, som kommunen ønsker at fastholde i beskæftigelse.

Hensigten er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen. Samtidig får kommunen tilskud fra Ufaglært til Faglært-puljen til at uddanne erfarne medarbejdere.

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb.

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært, være fyldt 25 år og have været ansat i mindst fem år i kommunen. 

Som ansat på en FOA og 3F overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Ansøgningen skal underskrives af leder, medarbejder og tillidsrepræsentant og indsendes til Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Med støtte fra Ufaglært til Faglært-puljen kan du fx uddanne dig til:

  •   Ejendomsservicetekniker
  •   Pædagogisk assistent
  •   Anlægsgartner/gartner
  •   Serviceassistent
  •   Sikkerhedsvagt
  •   Social- og sundhedsassistent
  •   Social- og sundhedshjælper
  •   Svømmebadsassistent
Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Tilmeldt dig konference
Få besøg af en konsulent fra Kompetencefonden

Konsulent fra Den Kommunale Kompetencefond, Jette Bakkedal, besøger kommunale arbejdspladser og rådgiver om ordningen.

Så har I brug for et besøg og en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og få viden om de økonomiske muligheder, så kontakt Jette.

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505