rengøring ufaglært

Kom til informationsmøde om Ufaglært til Faglært

Til september afholder KL, FOA og 3F tre informationsmøder i henholdsvis Brønderslev, Haderslev og Horsens, hvor man kan høre nærmere om den fælles indsats ’Ufaglært til Faglært’ under Den Kommunale Kompetencefond. Målet er, at flere medarbejdere skal tage en faglært uddannelse.

Af Irene Aya Schou 19/06/2020
3F,
FOA,
KL

Fra rengøringsmedarbejder til serviceassistent, fra pædagogmedhjælper til pædagogisk assistent eller fra specialarbejder til gartner.

Det er nogle af mulighederne, hvis man ønsker at gå fra ufaglært til faglært. Knap 500 ufaglærte medarbejdere i kommunerne har de seneste år gennemført en erhvervsuddannelse med støtte fra puljen ’Ufaglært til Faglært’, så de i dag kan kalde sig faglærte.

Bliv faglært med løn under uddannelsen

Bekymringer omkring økonomiske forhold under erhvervsuddannelse samt manglende kendskab til muligheden for at gennemføre en erhvervsuddannelse på kortere tid end normalt, er blandt de største barrierer for at få flere ufaglærte i uddannelse. Samtidig er der mange ledere og medarbejdere, der ikke kender eller har overblik over de mange muligheder for uddannelse.

Derfor ønsker organisationerne bag ordningen, KL, FOA og 3F, at endnu flere får viden om muligheden for økonomisk støtte til at gå fra ufaglært til faglært eller et forløb ”på-vej-til” faglært.

- Vi vil gerne sikre, at flere medarbejdere og arbejdspladser har kendskab til de muligheder, der er for at tage en faglært uddannelse uden at opleve en lønnedgang, på de kommunale arbejdspladser. Derfor sætter vi gang i en informationsindsats og afholder en række regionale møder, siger Kirstine Hougaard, der er konsulent i KL. 

Parterne inviterer til klyngemøder

Som led i informationsindsatsen inviterer KL, FOA og 3F derfor ledere, tillidsrepræsentanter og HR fra de kommunale arbejdspladser og repræsentanter fra de relevante lokale uddannelsesinstitutioner til såkaldte klyngemøder.

Klyngemøderne finder sted til september i henholdsvis Brønderslev, Haderslev og Horsens, og ideen med et klyngemøde er at sætte hold på tværs af kommuner, hvor det giver mening, så de kan gøre brug af hinandens erfaringer og vidensdele.

Mulighed for at dele erfaringer

Møderne er rettet mod medarbejdere inden for FOAs og 3Fs overenskomstområder og sætter fokus på at gå fra Ufaglært til Faglært og På-vej-til Faglært. På møderne vil der blive orienteret om mulighederne for økonomisk støtte gennem Den Kommunale Kompetencefond, ansøgningsprocedurer og konkrete uddannelsesforløb. Desuden vil kommuner og medarbejdere, der allerede benytter indsatsen, fortælle om deres erfaringer.

- Mødet er en mulighed for at sparre med hinanden og få inspiration til, hvordan andre har gjort. Der er brug for at dele erfaringer og få fortalt, at vejen fra ufaglært i en kommune til at få et uddannelsesbevis eller et svendebrev ofte ikke er ret lang. Det skyldes, at langt de fleste medarbejdere kan tage en merituddannelse, fordi de allerede har en række kompetencer og kurser, siger Nina Vedel Møller, der er konsulent i 3F.

Manglende information er en barriere

Puljen Ufaglært til Faglært på det kommunale område blev aftalt mellem KL og de faglige organisationer ved overenskomstforhandlinger i 2015.

Puljen betyder, at ansatte på FOA og 3F overenskomst kan få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til at dække forskellen mellem den nuværende løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse. I praksis betyder det, at man som medarbejder kan blive faglært uden at gå ned i løn under uddannelsen.

- Mange ufaglærte vil gerne uddannes, men der kan være en række barrierer i forhold til at komme i gang. Det kan bl.a. handle om, at man mangler viden om støttemuligheder eller fordele ved uddannelse, og nogle har måske dårlige erfaringer fra skolen. Derfor vil vi gerne klæde tillidsrepræsentanterne bedre på til at kunne rådgive deres kolleger og give dem et motiverende skub, siger Laura Voigt Møllebro, der er uddannelseskonsulent i FOA.  

Det motiverer, når man opfordres til at tage en uddannelse

Tal viser, at det virker motiverende på de ufaglærte at blive opfordret til at starte på en erhvervsuddannelse af kolleger, leder eller arbejdsgiver. Blandt de ufaglærte, der er blevet opfordret at deres arbejdsgiver, er det hver 3., som i høj eller nogen grad har lyst til at gå i gang med en uddannelse, mens det samme kun er tilfældet for 20 procent af de faglærte, som ikke er blevet opfordret.

Kollegernes påvirkning er endnu større: Blandt de ufaglærte, som er blevet opfordret til uddannelse af deres kolleger, er det 46 procent, som har lyst til at gå i gang med en uddannelse inden for de næste fem år.        

Klyngemødet varer to timer, og én klynge består typisk af fem kommuner. Du kan læse mere og tilmelde dig her. Der vil på et senere tidspunkt blive afholdt lignende klyngemøder på Fyn og Sjælland.

Få besøg af en konsulent fra Kompetencefonden

Konsulent fra Den Kommunale Kompetencefond, Jette Bakkedal, besøger kommunale arbejdspladser og rådgiver om ordningen.

Så har I brug for et besøg og en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og få viden om de økonomiske muligheder, så kontakt Jette.

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om "Ufaglært til Faglært" puljen

Formålet med Ufaglært til Faglært-puljen, som blev aftalt ved overenskomstforhandlingerne i 2015 på det kommunale område, er at mindske de økonomiske barrierer, der kan være forbundet med at gennemføre en faglært uddannelse.

Midlerne er målrettet ufaglærte/kortuddannede medarbejdere inden for det kommunale jobområde, som kommunen ønsker at fastholde i beskæftigelse.

Hensigten er, at medarbejderen ikke oplever en lønnedgang under uddannelsen. Samtidig får kommunen tilskud fra Ufaglært til Faglært-puljen til at uddanne erfarne medarbejdere.

Der er to veje til at blive faglært. Enten tages uddannelsesforløbet på en gang, eller uddannelsesforløbet deles op i flere mindre forløb. Dette kaldes et ”på-vej-til”-forløb.

For at komme i betragtning til puljen skal man være kortuddannet eller ufaglært, være fyldt 25 år og have været ansat i mindst fem år i kommunen. 

Som ansat på en FOA og 3F overenskomst gives der tilskud til forskellen mellem den fast påregnelige løn og voksenelevlønnen til en faglært uddannelse.

Ansøgningen skal underskrives af leder, medarbejder og tillidsrepræsentant og indsendes til Ufaglært til Faglært-puljen under Den Kommunale Kompetencefond.

Med støtte fra Ufaglært til Faglært-puljen kan du fx uddanne dig til:

  •   Ejendomsservicetekniker
  •   Pædagogisk assistent
  •   Anlægsgartner/gartner
  •   Serviceassistent
  •   Sikkerhedsvagt
  •   Social- og sundhedsassistent
  •   Social- og sundhedshjælper
  •   Svømmebadsassistent