Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling

Invitation til webinar: Er du nysgerrig på ordblindhed?

Ved du, hvordan den ordblinde hjerne fungerer? Og ved du hvilke støttemuligheder, der findes?

Af Den opsøgende indsats 15/09/2023

Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling inviterer til gratis webinar, hvor der er fokus på ordblindhed.

Hver 6. dansker mellem 16 og 65 år har svært ved at læse simple tekster. Og en del af denne gruppe har ordblindhed - hvilket for mange sætter en stopper for ønsker om job og uddannelse. 

Uge 40 er international ordblindeuge. KL, FOA og 3F er enige om, at der i den forbindelse skal være fokus på ordblindhed og tilbud til personer med ordblindhed. 

Indhold på webinaret

På webinaret kan du møde it- og ordblindekonsulent Martin Richardt, som fortæller om, hvordan den ordblinde hjerne fungerer. 

Desuden kan du møde medarbejdere, som beretter om, hvordan det at leve med ordblindhed har præget deres liv, både i forhold til uddannelse og job. 

Der vil også være interview med en leder, som beskriver det udbytte hans medarbejdere har haft af undervisning, og hvad det har betydet for opgaveløsningen.

Og endelig vil der være oplæg om mulighederne for undervisning og hjælpemidler.

Program for webinaret
 1. Velkommen og præsentation af program - ved Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 2. Sådan fungerer den ordblinde hjerne  - ved Martin Richardt, IT- og ordblindekonsulent, HF og VUC Roskilde
   
 3. At leve med ordblindhed - ved Malik Kallio, FOA SOSU, og Kim Hansen, TR, somfortæller om deres liv med ordblindhed
   
 4. Muligheder for undervisning og hjælpemidler - ved Den opsøgende indsats for uddannelse og kompetenceudvikling
   
 5. Afrunding og tak for i dag
   
Tilmelding til webinaret

Webinar: Er du nysgerrig på ordblindhed?  

Dato: 4. oktober fra kl. 13.00 – 14.00

Varighed: ca. 60 minutter

Der vil være mulighed for at dele erfaringer og stille spørgsmål i en online chat. 
Webinaret optages og det er muligt at se optagelsen, hvis man er tilmeldt, men ikke har mulighed for at se webinaret på dagen.

Pris: Webinaret er gratis.

Målgruppe: Arrangementet er for alle med interesse for området samt kommunale ledere, (F)TR, AMR, ansatte og valgte i FOA og 3F, kommunale konsulenter, HR konsulenter og udbydere af VEU. 

Tilmelding her

Kontakt den opsøgende indsats

Har I brug for en en snak om mulighederne for at opkvalificere medarbejdere og for at få viden om de økonomiske muligheder?
Kontakt teamet

Uddannelse & kompetenceudvikling