Bedre til ord, tal og IT

11 spørgsmål og svar: Det skal du vide om Bedre til ord, tal og IT

Spørgelysten var stor, da KL, FOA og 3F havde inviteret til temamøde i København for at fortælle om, hvordan man som kommune eller arbejdsplads kan forbedre medarbejderes grundlæggende kompetencer gennem projektet "Bedre til ord, tal og IT". Få de vigtigste svar her.

Af Irene Aya Schou 24/06/2019
3F,
FOA,
KL

Som en del af overenskomsten har KL, 3F og FOA aftalt projektet ”Bedre til ord, tal og IT, hvor alle medarbejdere og ledere screenes for at finde ud af, om de har behov for at få udviklet deres kompetencer på de tre områder. De medarbejdere, som viser sig at have behov, tilbydes efterfølgende et gratis kursus i arbejdstiden og med fuld løn.

Her er en række af de spørgsmål, der blev stillet under et temamøde om ordningen og besvaret af Jette Bakkedal og Cecilie Smedegaard Madsen, der begge er konsulenter i Den Kommunale Kompetencefond.

1. Hvor stort er problemet?

583.000 danskere er udfordret på grundlæggende dansk. 531.000 danskere er udfordret på matematik og over én million danskere er udfordret på IT. På FOA og 3F´s overenskomstområder gælder det op imod halvdelen af de ansatte.

2. Hvor mange kommuner er i gang med indsatsen?

42 kommuner er eller har været i gang med indsatsen.

3. Hvad kan man få støtte til?

Man kan få støtte til dansk, matematik og IT. 

4. Hvem kan få støtte?

Alle, der er ansat under en FOA eller 3F-overenskomst. Det kræver således ikke, at man er medlem af en bestemt fagforening. Siden 2018 har samtlige 98 kommuner kunne søge tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond til vikardækning i forbindelse med bl.a. læsekurser. 

5. Skal alle screenes?

Alle medarbejdere på en arbejdsplads, der arbejder under FOA og 3F's overenskomst, skal screenes. Der er intet krav om, at lederne også screenes, men vi opfordrer til, at lederne går forrest og lader sig screene. Man kan vælge kun at blive screenet i dansk. Dansk er obligatorisk, fordi dansk er fundamentalt også i forhold til matematik og IT.

6. Hvad sker der, når man er screenet?

Man kan blive screenet til, at man måske er ordblind. Så vil man blive tilbudt en ordblinde-udredning og derefter, hvis det viser sig, at man er ordblind, vil man blive tilbudt undervisning. Man kan også blive screenet til at være i målgruppen for FVU Start. FVU Start (Forberedende Voksen Undervisning) er for tosprogede, der har brug for dansk tale og forståelse. Her er ingen skriftlighed. Man kan også blive screenet til FVU læsning, FVU matematik og FVU digital. Alle, der viser sig at have behov for undervisning, skal tilbydes undervisning inden for tre måneder. 

LÆS OGSÅ: Sådan forbedrer I medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT

7. Hvem laver screeningerne?

Det gør udbydere som VUC, AOF og sprogcentre, som gerne kommer ud på arbejdspladserne. En screening tager godt to timer inklusive en efterfølgende samtale om, hvordan screeningen er gået. 

8. Hvor foregår undervisningen?

Undervisningen foregår enten på arbejdspladsen eller i den valgte udbyders lokaler. Undervisningen kan tilrettelægges ned til tre timer om ugen og op til 37 timer om ugen. Klassestørrelsen er typisk tre-seks personer på ordblindehold. 

9. Hvad bliver finansieret?

Selve undervisningen og screeningen er gratis.Den Kommunale Kompetencefond giver tilskud til lønrefusion eller vikardækning og tilskud til transportudgifter.

10. Skal hele kommunen gå ind i det her?

Nej, ikke nødvendigvis. I nogle kommuner går det gennem HR eller fagcheferne og involverer hele området. I andre kommuner er det den enkelte afdeling eller en enkelt arbejdsplads, der tager kontakt til udbyderen.

11. Hvordan kommer man i gang?

Tag en snak med den lokale udbyder eller kontakt Den kommunale Kompetencefond, hvor du også finder ansøgningen.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om "Bedre til ord, tal og IT"

Projektet 'Bedre til ord, tal og IT' henvender sig til ansatte på FOA eller 3F overenskomster i kommunerne.

Projektet går ud på at afklare medarbejdernes kompetencer i dansk, regning og IT og tilbyde kurser med vikardækning til de medarbejdere, der ønsker at tage imod tilbuddet. 

KL, FOA og 3F står bag projektet, og man søger om midler gennem Den Kommunale Kompetencefond. Siden januar 2018 har det muligt for samtlige 98 kommuner at søge penge til projektet

Se mere på fondens hjemmeside

LÆS flere artikler om Bedre til ord, tal og IT.

Vil du vide mere om 'Ord, tal og IT'

Så kontakt:

Jette Bakkedal, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, jeba@kl.dk, 40871505

Cecilie Smedegaard Madsen, konsulent i Den Kommunale Kompetencefond, csma@kl.dk, 22247341