Sammen om ny teknologi

Skal I have hjælp til implementering af ny teknologi?

Er der ny teknologi på vej i din kommune? Og vil I have viden og støtte til at skabe en inddragende proces? Så kan Fremfærd hjælpe.

Af Bettine Romme Andersen 24/02/2023
Fremfærd

Nyt projekt søger kommuner, som står overfor at indføre ny teknologi eller digitalisering, og som gerne vil have viden og sparring om den gode, inddragende teknologiproces.

Det er partssamarbejdet Fremfærd, der står bag projektet "Sammen om ny teknologi". KL og Forhandlingsfællesskabet står for projektledelsen.

Fire kommuner kan være med

Fremfærd vil gerne samarbejde med fire kommuner eller kommunale arbejdspladser, som skal i gang med eller står midt i en proces med at udvikle eller implementere ny teknologi.

Det kan være inden for alle kommunale områder, og det gør ikke noget, at teknologi- eller digitaliseringsprocessen allerede er skudt i gang.

For projektet tilbyder viden og bistand om arbejdet med at udvikle, indkøbe eller implementerer ny teknologi i hele processen fra idéfasen til implementeringsfasen.

Skab vigtig dialog med fire spørgsmål

De deltagende kommuner kommer til at arbejde med viden fra publikationen "Sammen om ny teknologi", som Fremfærds bestyrelse har udgivet.

Det er en publikation, som giver inspiration til, hvordan kommuner kan sikre den nødvendige omtanke, dialog og samarbejdskraft, når nye teknologier skal rulles ud.

Publikationen sætter fokus på fire områder - og stiller fire grundspørgsmål, som er vigtige for ledere og medarbejdere at forholde sig til forud for og undervejs i en digitaliserings- og teknologiproces.

  • Kerneopgave: Hvad er formålet med og det forventede udbytte af teknologien?
     
  • Opgaveløsning: Hvordan påvirker teknologien hverdagens arbejde?
     
  • Kompetenceudvikling: Hvordan ændrer teknologien vores behov for nye kompetencer?
     
  • Inddragelse: Hvordan skal vi samarbejde om implementering?

Samarbejdet tilpasses den enkelte kommune

Hvad I præcis skal arbejde med, hvis I tilmelder jer, afhænger af jeres situation og proces. Forløbet tilrettelægges og faciliteres med udgangspunkt i den enkelte arbejdsplads eller kommunes igangværende proces.

Derfor kan bistanden løbe over en hel teknologiproces - eller dele af den:

Noget forsimplet tegnet op kan en teknologiproces opdeles i syv faser:

1) Idéfasen
2) Beslutningsfasen
3) Designfasen
4) Specifikationsfasen
5) Udbuds-/Indkøbsfasen
6) Udviklingsfasen
7) Implementeringsfasen.

I projektet vil I få støtte af blandt andre professor Jan Pries-Heje fra RUC og post doc. Søren Skaarup fra ITU.

Forløb og tilmelding

For at deltage i projektet kræver det solid ledelsesopbakning, at der bliver afsat arbejdstid hos de involverede ledere og medarbejdere, og at I er villige til at dele erfaring med andre - også om de ting, som var svære og ikke gik planmæssigt.

Forløbet varer op til ni måneder, og udbyttet for de deltagende kommuner er blandt andet processparring og undervisning, samt fælles læring om den gode proces i digitaliserings- og teknologiprojekter.

Hør mere om deltagelse og tilmeld jer hos de to projektledere:

Konsulent Dorthe Storm Meier fra OAO, dsm@oao.dk

Vicekontorchef Jan Struwe Poulsen fra KL, jtp@kl.dk

Hent invitation til kommuner

Læs mere om, hvad I som deltagerkommune får ud af at deltage, hvilke forventninger projektet har til jer, og hvordan processen er tænkt.

 

Publikation: "Sammen om ny teknologi"

Sådan får vi det bedste ud af de digitale muligheder.

Skal du bruge et større antal trykte eksemplarer af ”Sammen og ny teknologi” så skriv en mail til kaan@kl.dk