Virksomhed piktogram

Virksomhedsprofilen

Virksomhedsprofilen sætter fokus på virksomhedernes behov og er bindeled mellem virksomheder og jobcenter, når der skal rekrutteres nye medarbejdere.

Af Fremfærd 15/05/2018
Fremfærd

Der er stigende politisk og fagligt fokus på samarbejdet mellem beskæftigelsesområdet og virksomheder, og det gode samarbejde bliver stadig mere afgørende for en vellykket beskæftigelsesindsats. En beskæftigelsesrettet indsats kan fx gøre det lettere at håndtere de udfordringer, som særligt borgere længere væk fra arbejdsmarkedet oplever. 

Der er derfor brug for en faglig profil, der er rustet til at drive et godt samarbejde med virksomhederne. Medarbejdere med denne profil er særligt stærke til at servicere virksomheder, hjælpe dem med at 'oversætte' lovgivning og matche deres behov for medarbejdere. De kan skabe jobåbninger, sikre det rette match mellem borgere og virksomhed og indgå gode partnerskabsaftaler. Endelig kan de gøre jobcentret til en endnu mere relevant samarbejdspartner for virksomhederne med afsæt i egen indsigt i jobmarkedet og i de lokale virksomheder.

Rollen kort fortalt: Virksomheder
  • Servicere virksomheder og matche deres behov i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. 
  • Oversætte lovgivning for virksomheder.
  • Skabe jobåbninger, sikre rette match mellem borgerne og virksomhed samt udarbejde partnerskabsaftaler.
  • Synliggøre jobcentret og dets rolle overfor virksomheder med afsæt i indsigt i jobmarkedet, virksomheder og forretningsforståelse samt mestre kontakt til alle arbejdsmarkedets parter såsom fagforeninger, a-kasser og virksomhedsorganisationer.
Muligheder for kompetenceudvikling: Virksomhedsprofilen

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Virksomhedsprofilen 

Udbud af akademi- og diplommoduler:

Virksomhedsservice og jobformidling 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb.
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager.  
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 
Læs mere om tilbuddet hos Metropol 

Beskæftigelsesområdet – virksomhedssamarbejdet 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/5 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, kr. 6.375 pr. deltager 
Målgruppe: Job- og virksomhedskonsulenter samt sagsbehandlere 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Virksomhedsservice og jobformidling 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 9.100 pr. deltager 
Målgruppe: For medarbejdere i Jobcenter, A-kasser, mv.
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt 

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 11.200 pr. deltager 
Målgruppe: For medarbejdere i Jobcenter, A-kasser, mv 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt 

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: PH Absalon, Roskilde, Næstved, kr. 10.000 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter og A-kasser 

Læs mere hos PH Absalon

Virksomhedssamarbejde i beskæftigelsesindsatsen
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse
Udbudssted og pris: VIA UC, Aarhus, kr. 10.500 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen

Læs mere hos VIA UC

 

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

Styrket virksomhedsdialog 
1 dag, åbent udbud 
Udbudssted og pris: COK, Aalborg, kr. 1995 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der samarbejder med private og offentlige virksomheder 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Tilbud til borgere i virksomhedsindsatsen 
1 dag, åbent udbud eller rekvireret 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aalborg, Aarhus, Odense, kr. 1995 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, der arbejder med den virksomhedsrettede indsats 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Målret jeres integrationsindsats på virksomhederne 
1 dag, åbent udbud eller rekvireret 
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager 
Målgruppe: Job- og virksomhedskonsulenter 
Læs mere om tilbuddet hos CABI 

Styrk dit samarbejde med virksomhederne 
1 dag, åbent udbud eller rekvireret 
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager 
Målgruppe: Alle der er i dialog med virksomheder 
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Workshop – rekruttering fra kanten 
1 dag, rekvireret 
Udbyder: CABI 
Målgruppe: Alle der er i dialog med virksomheder 
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Skriftlighed for virksomhedskonsulenter 
1 dag, rekvireret 
Udbyder: CABI 
Målgruppe: virksomhedskonsulenter 
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Kortere kursusforløb tilpasset den lokale kontekst i forhold til medarbejdernes behov 
Varighed: aftales 
Udbyder: UC Lillebælt 
Målgruppe: alle 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Inspiration til virksomhedsrettede aktiviteter 
Formiddag: Introduktion til metoder, værktøjer og redskaber til brug i 3-partssamtalerne samt disses anvendelse i praksis. Eftermiddag: Øvelser og kobling til praksis i den enkeltes jobfunktion og i teamarbejdet 
Varighed: 1 dag, rekvireret forløb 
Udbyder: PH Absalon, Roskilde 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter
Få mere at vide: Maria Sprogøe, tlf.: 7248 2983

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Virksomhedsprofilen: Karina er serviceminded
Virksomhedsprofilen
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene
Rollen kort fortalt: Virksomheder
  • Servicere virksomheder og matche deres behov i forbindelse med rekruttering af medarbejdere. 
  • Oversætte lovgivning for virksomheder.
  • Skabe jobåbninger, sikre rette match mellem borgerne og virksomhed samt udarbejde partnerskabsaftaler.
  • Synliggøre jobcentret og dets rolle overfor virksomheder med afsæt i indsigt i jobmarkedet, virksomheder og forretningsforståelse samt mestre kontakt til alle arbejdsmarkedets parter såsom fagforeninger, a-kasser og virksomhedsorganisationer.