Udvikling pile pikotogram

Udviklingsprofilen

Udviklingprofilen opsamler ny og eksisterende viden, der løfter praksis ud fra evidens og dokumentation.

Af Fremfærd 15/05/2018
Fremfærd

Beskæftigelsesindsatsen kan styrkes ved, at man bruger evidens og viden om eksisterende indsatser og ved, at man følger op på indsatserne og på effekterne af dem.  

Det forudsætter en faglig profil, der kan udvikle en effektiv, evidensbaseret og innovativ beskæftigelsesindsats ved at opsamle ny og bruge eksisterende viden. Medarbejdere med denne profil kan gå i dialog med videnspersoner, herunder borgere og virksomheder, for at udvikle og implementere virksomme indsatser og løfte praksis.

De kan bidrage til at sikre klare mål for de enkelte indsatser og evaluere effekten af dem. Endelig kan de indsamle og oversætte bedste praksis til lokale aktiviteter med afsæt i viden om metoder, systemer, organisation og udvikling. Trods vigtigheden af disse kompetencer vil et jobcenter have behov for færre af denne profil.

Muligheder for kompetenceudvikling: Udviklingsprofilen

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Udviklingsprofilen

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

Kompetence- og udviklingsforløb, evt knyttet til forskningsprogrammet ”Kommunal forvaltning og praksis” 
Varighed: aftales 
Udbyder: UC Lillebælt 
Målgruppe: alle, efter aftale 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt her eller på emailaddressen
ulvi@ucl.dk

Diplomuddannelser:    

Beskæftigelse 
Diplomuddannelse/60 ECTS 
Udbudssted og pris: se info 
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i kommunernes jobcentre samt andre, der er involveret i beskæftigelsesindsatsen 
Læs mere om tilbuddet hos
Uddannelsesguiden

Uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 
Diplomuddannelse/60 ECTS 
Udbudssted og pris: se info 
Målgruppe: uddannelses- og erhvervsvejledere inden for vejledningsområdet 
Læs mere om tilbuddet hos Uddannelsesguiden 

Kandidatuddannelse:  

Socialt arbejde 
Kandidatoverbygningsuddannelse/120 ECTS 
Udbudssted og pris: se info 
Læs mere om tilbuddet hos Uddannelsesguiden
 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Udviklingsprofilen: David udvikler beskæftigelsesindsatsen
Udviklingsprofilen
Rollen kort fortalt: Udvikling
  • Udvikle en mere effektiv, evidensbaseret og innovativ beskæftigelsesindsats ved at opsamle ny og bruge eksisterende viden samt ind-gå i dialog med relevante interne og eksterne videnpersoner, herunder borgere og virksomheder, med henblik på at udvikle og implementere virksomme indsatser og løfte praksis.
  • Sikre klare mål for og evaluere effekten af indsatser for blandt andet at drive innovation.
  • Indsamle og oversætte bedste praksis til lokale aktiviteter med af-sæt i viden om metoder, systemer, organisation og udvikling.
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene