Malene

Malene hjælper flygtninge i job - og får knus når hun møder dem

"Det kræver tålmodighed, medmenneskelighed og frem for alt en stærk tro på den enkelte borger at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet, siger Malene Petersen, der er rådgiver i Lejre Kommune.

Af Irene Aya Schou 15/05/2018
Fremfærd

Hvordan ser arbejdsopgaverne ud på fremtidens jobcenter, og hvilke kompetencer skal i spil for at løse dem? Vi har spurgt seks medarbejdere, der repræsenterer seks faglige profiler. Malene Petersen er rådgiver i Lejre Kommune og repræsenterer integrationsprofilen.

Hvorfor passer du godt ind i integrationsprofilen?

Jeg har arbejdet med at hjælpe flygtninge ud på arbejdsmarkedet i knap 10 år. Det er et udfordrende job, der kræver stor tålmodighed, kulturforståelse, og at man hele tiden bevarer troen på borgerne, hvis de selv mister håbet. Jeg arbejder efter princippet: "Små skridt - sikre sejre". Mange af disse mennesker kommer fra trange kår, nogle er traumatiserede, nogle har boet flere år i flygtningelejre. Derfor betyder relationsarbejdet utroligt meget. Det er vigtigt at give plads til frustrationer i samtalen og skabe tryghed og være lyttende. Man skal bruge sig selv meget, være medmenneskelig og spørge ind til det, de siger, så man ikke fejlfortolker dem. Bare det, at nogle giver sig tid til at lytte, gør, at de tør åbne sig op. Jeg kan godt lide at arbejde med etniske borgere, som er på kanten af arbejdsmarkedet, og jeg føler, at jeg har en vis ballast til at klare dem.

Hvordan bruger du disse kompetencer i det daglige arbejde?

I forhold til kulturforståelse er det afgørende at kende noget til f.eks. kønsroller og arbejdskultur. Hvad forventes der af manden? Hvad forventes der af kvinden? Der er f.eks. stor forskel på, om en borger kommer fra Syrien eller Etiopien. Det er også vigtigt at kende noget til arbejdsmarkedet og kunne sikre en håndholdt indsats f.eks. via et mentorforløb og ”klæde” borgeren på til at forstå den danske kultur. Vi havde engang en borger, der tidligere var elefantfører. Hvordan finder man lige et job til borgeren på det danske arbejdsmarked? Det endte med, at borgeren kom ud på en gård og arbejde med køer. Jeg bruger vores virksomhedskonsulenter og kulturformidlere i Lejre Kommune til sparring, hvis jeg er gået lidt i sort og har brug for at se nye muligheder. Mange flygtninge har brug for psykiatrisk behandling. Her har jeg et tæt samarbejde med lægehuse. På den måde finder vi ud af, hvordan man bedst kan hjælpe dem.

LÆS mere om integrationsprofilen

Hvilken uddannelsesvej har du taget for at få netop de kompetencer?

Jeg er kontoruddannet, har en merkonom i personaleadministration, har taget en kommunom-uddannelsen samt en uddannelse som socialformidler. Min viden om kulturforståelse er kommet løbende ved at spørge nysgerrigt ind til folks liv. Det er learning by doing. Og så har jeg en bred erfaring og har arbejdet både i et AMU-center, i en A-kasse og i Statsadvokaturen for København, Frederiksberg og Tårnby.

Hvad er vigtigst for dit i dit arbejde?

Det er vigtigt at have en bred menneskelig forståelse og vide, at der er nogle mennesker, der har det rigtig skidt og har oplevet ting, som vi andre har været forskånet for. Der, der virkelig giver mig et kick, er at se, når ting lykkes. At man bevarer troen på en borger, der selv har mistet al tro og håb. Og lige pludselig ser man gnisten i øjnene, og de siger: 'Neej, nu kan jeg se en vej frem.' Jeg har mødt nogle af mine gamle flygtninge ude i Borgerservice, hvor de har givet mig et kæmpe knus og sagt: 'Nu har jeg fået arbejde'. Det er desværre ikke altid, det ender med job. Nogle gange ender det med en pension som den bedste løsning nu og her, men så siger jeg: 'Selvom du er kommet på pension, betyder det ikke, at du ikke kan komme tilbage på arbejdsmarkedet, når du har fået det bedre'. Lovgivningen muliggør, at man kan have et job med løntilskud som førtidspensionist, og fleksjobordningen er også en mulighed for at få en tilknytning til arbejdsmarkedet Det er en stor værdi for borgeren at komme ud af systemet og ikke skulle stå skoleret. Derfor er jeg heller ikke bange for at sanktionere en borger, hvis det er det, der skal til, for at de forstår vigtigheden af, at de passer deres danskundervisning eller møder op, når det er aftalt.

Hvilke fagligheder/kompetencer vil du gerne blive endnu bedre til i fremtiden?

Siden december 2016 har jeg arbejdet med sygedagpengemodtagere, og vi har i kommunen et tæt samarbejde med virksomhederne, bl.a. afholder vi den første samtale med den sygemeldte ude på arbejdspladsen. Her kunne jeg godt tænke mig mere viden om arbejdsretslige forhold og de muligheder, man har takket være det fagforbund, borgeren er i. I HK kan man f.eks. søge Kompetencefonden og bruge Karrieretelefonen. Hvad ligger der ellers af mulighed for kurser og uddannelse for den enkelte borger i deres fagforbund? Jeg kunne også godt tænke mig mere viden om praktikvejledning og om, og hvordan jeg kan blive bedre til at klæde socialrådgiverpraktikanter på. Jeg skal have en praktikant i efteråret, og jeg vil gerne vide, hvad der kræves af mig, for at socialrådgiverpraktikanten når i hus og får det bedste udbytte af praktikken.  

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Integrationsprofilen
Integrationsprofilen
Om Malene Petersen

Alder: 46 år

Uddannelse: Kontoruddannet, har en merkonom i personaleadministration, har taget kommunom-uddannelsen samt en uddannelse som socialformidler

Stilling: Rådgiver i jobcentret i Lejre Kommune

Bopæl: Holbæk

Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Læs mere om projektet her