Tandhjul piktogram

Koordinationsprofilen

Koordinationsprofilen sikrer sammenhængende indsatser for borgerne på tværs af organisatoriske skel.

Af Fremfærd 05/03/2018

Nogle borgere modtager indsatser og ydelser fra forskellige forvaltninger og forskellige organisatoriske enheder inden for den samme forvaltning. Nogle oplever at stå overfor forskellige medarbejdere, men også ofte forskellig lovgivning og forskelle i serviceniveau. Det kan give anledning til forvirring og i nogle tilfælde en oplevelse af manglende sammenhæng. Derfor er der politisk og fagligt fokus på at udvikle den tværgående koordinering og sikre sammenhængende indsatser for borgerne.

Der er derfor brug for en faglig profil, der er særlig egnet til at koordinere indsatserne. Medarbejdere med disse kompetencer sikrer den faglige koordination af borgernes sager, så der er sammenhæng i indsatsernes indhold og i tilgangen til borgerne. Det gælder ikke blot indenfor den enkelte faglige enhed, men på tværs af områder, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel. Medarbejderne sørger for faglig afdækning af borgerens situation og sikrer sammenhængende helhedsorienterede indsatser ved at sætte retning for det tværprofessionelle samarbejde om borgeren.

Muligheder for kompetenceudvikling: Koordination

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Koordinationsprofilen. 

Udbud af akademi- og diplommoduler:

Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS 
Åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser
Læs mere om tilbuddet hos Metropol

Tværgående samarbejde i praksis: Læringsforløb for medarbejdere
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åbent udbud 3 dg., DOL 4 dg., eller rekvireret forløb 3-4 dg.
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Aalborg, Odense, åbent kr. 5.540, DOL kr. 8.900 pr. deltager
Målgruppe: Professionelle der arbejder på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet
Læs mere om tilbuddet hos COK

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger
Rekvireret forløb 4 dage
Udbyder: COK
Målgruppe: Ansatte i kommuner, der arbejder tværfagligt, koordineret, helhedsorienteret og med borgerinddragelse
Læs mere om tilbuddet hos COK

Opnå mere effektive, resultatskabende og involverende møder i beskæftigelsesindsatsen
Rekvireret 1 dag
Udbyder: COK
Målgruppe: Teamledere, Koordinerende sagsbehandlere, Virksomhedskonsulenter, Mentorer, Udviklingskonsulenter og andre Nøglemedarbejdere fra jobcentrene
Læs mere om tilbuddet hos COK

Beskæftigelsesområdet – de komplekse sager
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/5 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Aarhus, kr. 6.375 pr. deltager
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, koordinerende sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Social praksis
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS
Åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Vejen, Aarhus, Aalborg, kr. 12.750 pr. deltager
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, koordinerende sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos COK

Kom videre med indsatsen som koordinerende sagsbehandler
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Bliv skarp på brugen af handicapkompenserende ordninger
1 dag, åbent udbud eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Alle sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Tværfaglig organisering
1 dag, rekvireret
Udbyder: CABI
Målgruppe: alle
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Tværsektorielle efteruddannelsesforløb med fokus på koordination
Rekvireret, varighed aftales
Udbyder: UC Lillebælt
Målgruppe: Medarbejdere, der skal kordinere borgernes sager
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt
 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Koordinationsprofilen: Chopi sikrer sammenhæng i borgerens indsats
Koordinationsprofilen
Rollen kort fortalt: Koordination
  • Sikre den faglige koordination af borgernes sager således, at der er sammenhæng i indsatsernes indhold, i de faglige principper og i tilgangen til borgerne på tværs af områder, forvaltninger, sektorer og organisatoriske skel.
  • Sørge for faglig afdækning af borgernes situation og på den baggrund sikre sammenhængende helhedsorienterede indsatser ved at sætte retning for det tværprofessionelle samarbejde om borgerne.
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene