borgernes kompetencer piktogram

Kompetenceprofilen

Kompetenceprofilen løfter borgernes kompetencer, så de bedre matcher arbejdsmarkedets behov.

Af Fremfærd 15/05/2018
Fremfærd

Hvis den ledige borgere skal tættere på beskæftigelse, så skal indsatsen stemme overens med arbejdsmarkedets krav og behov. Medarbejdere med kompetenceprofilen har viden om at udvikle ledige borgeres kompetencer, og de kan omsætte den til effektive indsatser.

Det kræver en profil med relevante faglige forudsætninger at sikre kompetenceudvikling af ledige, der matcher både virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft og den lediges egne interesser og styrker. Denne faglige profil ser for eksempel, hvilke kompetenceløft der er relevante for borgerne og for de virksomheder, de skal ud i, eller den driver brobygningsaktiviteter til uddannelsesområdet baseret på viden om både uddannelsesmuligheder og arbejdsmarkedet. 

Muligheder for kompetenceudvikling: Kompetenceprofilen

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Kompetenceprofilen

Udbud af akademi- og diplommoduler:           

Mentor inden for beskæftigelsesområdet 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 
Læs mere om tilbuddet hos PH Metropol

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 9.100 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 
Læs mere om tilbuddet hos UC LIllebælt

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelses-indsatsen 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 11.200 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre, a-kasser, mv. 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Vejledning og vejleder 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 11.200 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere, der har fokus på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Karrierevejledning af voksne 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 11.200 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere, der har fokus på uddannelses-, erhvervs- og karrierevejledning
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

 

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

Beskæftigelsesområdet – den borgerrettede indsats 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Vejen, Århus, Aalborg, kr. 12.750 pr. deltager 
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, sagsbehandlere 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Borgeren i centrum i det Offentlige Danmark 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Holstebro, kr. 12.750 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere med kontakt til borgere som en væsentlig del af deres daglige arbejde –
Læs mere om tilbuddet hos COK

Beskæftigelsesområdet – de komplekse sager 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/5 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Aarhus, kr. 6.375 pr. deltager 
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, koordinerende sagsbehandlere 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Kortere kursusforløb tilpasset den lokale kontekst i forhold til medarbejdernes behov rekvireret forløb, varighed aftales 
Udbyder: UC Lillebælt 
Målgruppe: alle
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt  

Inspiration til virksomhedsrettede aktiviteter 
Formiddag: Introduktion til metoder, værktøjer og redskaber til brug i 3-partssamtalerne samt disses anvendelse i praksis. Eftermiddag: Øvelser og kobling til praksis i den enkeltes jobfunktion og i teamarbejdet 
Varighed: 1 dag, rekvireret forløb 
Udbyder: PH Absalon, Roskilde 
Målgruppe: Medarbejdere i Jobcenter 
Få mere at viden: Maria Sprogøe, tlf.: 7248 2983

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kompetenceprofilen: Tanja coacher unge
kompetenceprofil
Rollen kort fortalt: Kompetenceprofilen
  • Hjælpe borgere med at udvikle deres kompetencer i forhold til virksomhedernes behov og sikre kompetenceudvikling af ledige.
  • Identificere behov for uddannelsesløft med afsæt i dialog med virksomheder om behov.
  • Drive brobygningsaktiviteter til uddannelsesområdet med afsæt i viden om uddannelsesmuligheder og arbejdsmarked.
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene