empowerment

Katrine arbejder med empowerment: Jeg taler ressourcer frem i borgeren

Hver dag inddrager socialrådgiver i Gribskov Kommune, Katrine Gudmandsen, borgeren i vigtige beslutninger og øger borgerens ejerskab til beskæftigelsesindsatsen. "Min vigtigste rolle er at tro på det enkelte menneske."

Af Irene Aya Schou 15/05/2018
Fremfærd

Hvordan ser arbejdsopgaverne ud på fremtidens jobcenter, og hvilke kompetencer skal i spil for at løse dem? Vi har spurgt seks medarbejdere, der repræsenterer seks faglige profiler. Katrine Gudmandsen er socialrådgiver i Gribskov Kommune og repræsenterer empowermentprofilen.

Hvorfor passer du godt ind i empowermentprofilen?

Jeg arbejder i integrationsafdelingen, og min målgruppe er flygtninge. Størstedelen af min tilgang til borgeren er empowerment-orienteret. Jeg prøver at finde de ressourcer frem hos borgerne, som de måske ikke umiddelbart selv kan se, at de har og bruge dem til at gøre dem i stand til at tage ejerskab over eget liv. Man skal have viden om borgernes kultur og turde spørge ind til deres hverdag, være undersøgende og nysgerrig på: Hvordan fungerer jeres familie? Hvordan er dit liv? Det kræver relationelle kompetencer. Jo mere, jeg ved om borgerne, jo ærligere de tør være over for mig, jo bedre kan jeg hjælpe dem til at få et arbejde. Og så skal jeg tro på de her mennesker, for måske er der ingen andre, der har gjort det. Hvis ikke jeg tror på dem og har forventninger til dem, så har jeg fejlet. Så har de ikke noget at leve op til. Det kan være, at jeg giver dem en konkret opgave, der går ud på, at de inden for tre uger skal have besøgt en bestemt børnehave, eller at de selv skal hente noget arbejdstøj, som jeg har bestilt i en butik. Det lyder måske som en nem opgave, men for nogle kan det være en stor udfordring bare at finde det rigtige sted.

Hvordan/Hvornår bruger du disse kompetencer i det daglige arbejde?

Mange af mine borgere er kvinder, som hele deres liv har været husmødre. Når jeg spørger dem: "Hvilke ressourcer har du, som du kan bruge på det danske arbejdsmarked?" Så siger de som regel alle sammen: "Ingen". Så prøver jeg i stedet at tale ind i: "Hvad laver du til daglig? Du har de seneste 30 år lavet mad til måske 10 mennesker hver eneste dag, du har passet børn og har mange organiseringskompetencer, som du slet ikke er klar over." Så det gælder om at tale ind i deres hverdag og få dem til at se, at de kan bruge de ressourcer, de har tilegnet sig gennem et langt liv. Det kan være i forhold til et job i en kantine, noget med at gøre rent eller passe børn. Jeg har tidligere arbejdet med unge under 30 år, der ikke har den store erfaring med arbejdsmarkedet, og som måske har et misbrug. Her gælder det på samme vis om at tale ind i deres verden, måske deres opvækst og være med til at ændre den fortælling, de har om sig selv, så de f.eks. kan bryde ud af en kriminel løbebane eller et hashmisbrug.   

LÆS mere om empowermentprofilen

Hvilken uddannelsesvej har du taget for at få netop de kompetencer?

Jeg er uddannet socialrådgiver, og under uddannelsen har jeg lært om teorien bag empowerment og samtaleteknikker, hvor man lærer at spørge ind og være undersøgende. Men det er i min praktiktid, at jeg lærte allermest om begrebet, fordi jeg havde en rigtig dygtig praktikvejleder. Han tog mig med til samtaler og viste mig, hvordan han arbejdede med empowerment. Om en måneds tid deltager jeg sammen med mit team på et IPA-kursus. Det står for Integration på Arbejdsmarkedet og handler om at dygtiggøre os yderligere i at tale ressourcer frem hos borgeren.  

Hvad er vigtigst for dig i dit arbejde?

Jeg vil gerne arbejde helhedsorienteret og sende borgeren godt afsted og f.eks. få dem helbredsafklaret. På den lange bane er det dét, der gør, at de lykkes, så de ikke siger op efter et halvt år. En del af mine borgere kan bl.a. have traumer, og det er vigtigt at få opsporet disse, så vi minimerer risikoen for, at de blusser op på et senere tidspunkt. Jeg kan f.eks. henvise borgeren til en generel helbredsattest hos egen læge, så jeg får en beskrivelse af deres funktionsevne. På den baggrund kan jeg bedre vurdere deres arbejdsevne. Det er også vigtigt for mig at vide noget om deres baggrund og familieforhold. Nogle gange føler jeg, at jeg arbejder lidt feministisk, fordi jeg spørger meget ind til, hvem der henter børn og laver mad, fordi jeg oplever, at kvinderne ofte bliver begrænset af hjemlige pligter. Jeg er ikke fordømmende men jeg ønsker at lave en ny fortælling om, at tingene godt kan være anderledes, og at man som kvinde i Danmark godt må stille nogle krav. Jeg henviser også til lovgivningen og siger, at når man får integrationsydelse, så er forventningen, at man skal i praktik 15 timer om ugen, og at de skal gå i sprogskole. 

LÆS: Projekt skaber overblik over fagligheder og kompetencer på beskæftigelsesområdet

Hvilke fagligheder/kompetencer vil du gerne blive endnu bedre til i fremtiden?

Jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide noget mere om det narrative og blive trænet i at have narrative samtaler. Det handler om at have et andet sprog og spørge ind på en anden måde. Det tror jeg vil kunne rykke rigtig mange af mine borgere. Derudover kunne jeg godt tænke mig at blive mere stærk i jura. Det kan være svært at holde sig opdateret på ny lovgivning, når dagligdagen kører. Desuden oplever jeg nogle gange juraen som en hæmsko for mit arbejde. Jeg overvejer at læse videre på en ny uddannelse, som Københavns Universitet udbyder, der hedder cand. soc. jur., hvor man som socialrådgiver kan komme ind og blive kandidat i samfundsvidenskabelig jura.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Empowermentprofilen
empowerment
Om Katrine Gudmandsen

Alder: 30 år

Uddannelse: Socialrådgiveruddannelsen på Professionshøjskolen Metropol

Stilling: Myndighedssagsbehandler i integrationsafdelingen, Gribskov Kommune

Bopæl: Helsingør

Om Faglige profiler i fremtidens beskæftigelsesindsats
Fremfærd Borger

Projektet er finansieret af Fremfærd Borger og drives af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Læs mere om projektet her