Digitale veje til job

Invitation: Styrk jeres borgervendte digitale løsninger

Vil I have mere ud af jeres borgerrettede digitale løsninger? Og vil I have sparring og netværk med andre kommuner? Så deltag i nyt projekt.

Af Bettine Romme Andersen 15/03/2023
Fremfærd

Virtuelle samtaler, e-læring, digitale platforme med videoer, der guider den ledige med jobsøgningen.

De digitale løsninger er rykket ind i beskæftigelsesindsatsen og bliver brugt i forskellig grad fra kommune til kommune. Løsningerne rummer et stort potentiale for endnu mere tilpassede og fleksible forløb for den enkelte borger.

Så hvordan kan I lokalt arbejde mere strategisk med jeres borgervendte digitale løsninger? Og hvordan inddrager I medarbejdere og ledere i arbejdet? Det vil nyt projekt hjælpe jer med.

Projekt om den digitale transformation

Projektet "Digitale veje til job" fokuserer på, hvordan de digitale løsninger kan blive en integreret del af beskæftigelsesindsatsen, og hvordan medarbejdere og ledere lokalt kan løfte den opgave.

- Vi ønsker at udbrede viden om anvendelsen af de digitale løsninger og dele erfaringer på tværs af kommuner om, hvad den digitale transformation kræver af borger, medarbejder, leder og organisation, siger projektleder fra KL Nanna Lindvad.

Det er Fremfærd Borger, der står bag projektet, som styres af KL, HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening (DS) i fællesskab.

- Vi har brug for at blive klogere på, hvordan medarbejdernes faglighed spiller sammen med den digitale transformation. Og vi vil især have fokus på, hvordan medarbejderne inddrages og kompetenceudvikles undervejs, så digitaliseringen bliver en medspiller for medarbejdere og borgere frem for det modsatte, siger de to øvrige projektledere, Lars Brandstrup Nielsen fra HK Kommunal og Nicolai Paulsen fra DS.

Temadage, netværk og lokale drøftelser

Digitale veje til job bygger på erfaringer, der blev indhentet i en kommunal sparringsgruppe, som i efteråret 2022 var med til at kvalificere rammen og indholdet for projektet.

De deltagende kommuner skal frem til medio 2024 deltage i temadage, webinarer, indgå i sparring på tværs af kommuner og få hjælp til facilitering af drøftelser i egen kommune.

Det får I:

 • Inspiration til lokalt og strategisk at anvende borgervendte digitale løsninger i beskæftigelsesindsatsen, bl.a. ved inddragelse af både ledelses- og medarbejderperspektiver.
 • Anbefalinger til rammer og kompetencer hos medarbejdere og ledere, hvis anvendelse af borgervendte digitale løsninger skal anvendes mere struktureret som led i kerneopgaven med at få ledige i job og uddannelse.
 • Sparring og netværk med andre kommuner, som aktivt arbejder med samme dagsorden.
 • Rum til refleksion af egen digital tilgang og identificere muligheder og barrierer i organisationen.
 • Dialogredskaber til at understøtte drøftelserne lokalt.

Vi forventer:

 • At I deltager med projektgruppe på ca. 1 leder og 3 medarbejdere (gerne fra HK og DS).
 • At projektgruppen deltager fysisk på temadagene.
 • At projektgruppen og øvrigt interesserede deltager virtuelt på webinarer.
 • At projektgruppen mellem temadagene drøfter emnet lokalt, eventuelt med inddragelse af resten af jobcentret. Drøftelserne kan tage udgangspunkt i de inspirations- og dialogværktøjer, som projektet vil stille til rådighed.

Tilmelding

Vil I høre mere om projektet, så kontakt konsulent Nanna Lindvad på nali@kl.dk eller 3370 3388.

Vil I tilmelde jer, så send en mail til maam@kl.dk.

Læs mere om projektet og sparringsgruppens indledende arbejde på projektets website Digitale veje til job.

Hent invitation og tidsplan
Om Digitale veje til job

Nye teknologier og digitale løsninger har for alvor gjort deres indtog på landets jobcentre, og mange kommuner har gode erfaringer med digitale løsninger, som virtuelle samtaler og møder, webinarer, vejledningsvideoer og anvendelse af digitale platforme.

De digitale løsninger har mulighed for at skabe forløb, der hurtigere rykker den ledige tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Men de digitale løsninger kræver nye kompetencer hos medarbejdere og ledere. Projektet vil i samarbejde med en række kommuner understøtte medarbejdere og ledere i den digitale transformation af beskæftigelsesindsatsen.

Projektet vil bidrage med:

 • Kortlægning af oplevede barrierer og potentialer ved øget brug af digitale værktøjer
 • Medarbejderprofiler som giver overblik over kompetencebehov
 • Inspirations- og dialogværktøjer med kompetencer i fokus
 • Erfaringsopsamling og anbefalinger til uddannelsesinstitutioner om nye medarbejderroller og kompetencer