håndtryk piktogram

Integrationsprofilen

Integrationsprofilen ved hvilke indsatser, der virker overfor borgere med forskellige kulturelle baggrunde og for borgere med færre ressourcer og kompetencer.

Af Fremfærd 15/05/2018
Fremfærd

Der er stigende opmærksomhed på beskæftigelsesindsatsens evne til at hjælpe ledige indvandrere og flygtninge med at komme ud på det danske arbejdsmarked. Danmark har oplevet generelt faldende ledighed, og beskæftigelsesindsatsen er derfor særligt fokuseret på de mere marginaliserede borgere, som eksempelvis har været uden beskæftigelse i flere år og mangler indsigt i det danske arbejdsmarked.

Der er derfor brug for en faglig profil, der kan løfte integrations- og beskæftigelsesopgaver, så alle uanset baggrund kan komme tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Medarbejdere med denne profil har indsigt i forskellige kulturer og mestrer de indsatser, som virker særlig godt for borgere med forskellige kulturelle baggrunde og for borgere med færre ressourcer og kompetencer. De kan skabe kontakt mellem virksomheder og borgere og bistå til at integrere borgerne på arbejdsmarkedet.

Muligheder for kompetenceudvikling: Integration

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Integrationsprofilen. 

Udbud af akademi- og diplommoduler:

Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 
Læs mere om uddannelsestilbuddet hos Metropol

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

IPA – Integration På Arbejdsmarkedet
4 dage, åbent udbud
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Aalborg, Odense, Vejen, kr. 2.500 pr. deltager 
Målgruppe: Kommunale medarbejdere og ledere i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats
Læs mere om tilbuddet hos COK

Styr på danskuddannelser til voksne udlændinge
1 dag, åbent udbud eller rekvireret 
Udbyder: COK
Målgruppe: Ledere, økonomikonsulenter, udbudsfolk og andre, der beskæftiger sig med danskuddannelser til voksne udlændinge
Læs mere om tilbuddet hos COK

Få flygtninge og familiesammenførte i job 
2 dg., rekvireret
Udbyder: COK
Målgruppe: Medarbejdere og ledere, som direkte eller indirekte arbejder med flygtninge og familiesammenføring i den kommunale beskæftigelsesindsats
Læs mere om tilbuddet hos COK

Når du savner inspiration og systematik i arbejdet med aktivitetsparate flygtninge
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Få kvinderne ind på arbejdsmarkedet
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Alle der arbejder med integration
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Målret jeres integrationsindsats på virksomhederne
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: CABI, København, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: Job- og virksomhedskonsulenter
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Hold fast i gejsten! Fasthold borgerens jobmotivation
1 dag, åbent udbud eller rekvireret
Udbudssted og pris: CABI, Aarhus, kr. 2.600 pr. deltager
Målgruppe: sagsbehandlere
Læs mere om tilbuddet hos CABI

Efteruddannelsesforløb/kurser/udviklingsprojekter/evalueringer med afsæt i integration
Rekvireret, varighed aftales
Udbyder: UC Lillebælt
Målgruppe: alle, efter aftale
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Integrationsprofilen: Malene hjælper flygtninge i job
Rollen kort fortalt: Integration
  • Løfte integrations- og beskæftigelsesopgaver, så alle uanset baggrund kan komme tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.
  • Skabe kontakt mellem virksomheder og borgere og bistå med at integrere borgerne på arbejdsmarkedet med afsæt i indsigt i forskellige kulturer samt viden om indsatser, der er særlig virksomme for borgerne.
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene