Person og tale piktogram

Empowermentprofilen

Empowermentprofilen inddrager borgeren i vigtige beslutninger og øger borgerens ejerskab for beskæftigelsesindsatsen.

Af Fremfærd 05/03/2018
Fremfærd

Beskæftigelsesområdet inddrager i stigende grad borgerne i beslutningerne om de forandringer, de skal foretage. Borgerne bliver forstået som kompetente og som en ressource, der skal høres og inddrages i beslutninger, der berører deres liv. Flere medarbejdere skal derfor fremover kunne løfte den borgercentrerede tilgang, så borgerne i højere grad selv tager ansvar for beslutninger og handlinger.

Der er derfor brug for en faglig profil i beskæftigelsesindsatsen, der netop kan udvikle borgernes ejerskab og løfte deres evne til at forfølge egne mål. Medarbejdere med denne profil understøtter og udvikler borgernes ejerskab for egen situation. De har stærke samtaletekniske og relationelle kompetencer, som de bruger til at inddrage borgerne i indsatsen, skabe retning og fremskridt og bringe borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Muligheder for kompetenceudvikling: Empowermentprofilen

Aktuelle uddannelses- og kursusudbud målrettet medarbejdere/ledere på beskæftigelsesområdet, som styrker kompetencerne inden for Empowermentprofilen

Udbud af akademi- og diplommoduler: 

Sygefraværsindsatsen 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: PH Metropol, Tagensvej 18, Kbh. NV, kr. 9.900 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 
Læs mere om tilbuddet hos PH Metropol 

Kommunikation 
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Aalborg, kr. 8.900 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Tværgående samarbejde i praksis: Læringsforløb for medarbejdere 
Modul på Den Offentlige Lederuddannelse/5 ECTS, åbent udbud 3 dg., DOL 4 dg., eller rekvireret forløb 3-4 dg. 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Aarhus, Aalborg, Odense, åbent kr. 5.540, DOL kr. 8.900 pr. deltager
Målgruppe: Professionelle der arbejder på tværs af beskæftigelses- social- og sundhedsområdet 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen 
Akademiuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 9.100 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre og a-kasser 

Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelses-indsatsen 
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: UC Lillebælt, Odense, kr. 11.200 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere i jobcentre, a-kasser, mv. 
Læs mere om tilbuddet hos UC Lillebælt

Kommunikation, motivation og vejledning i beskæftigelsesindsatsen
Diplomuddannelse modul/10 ECTS, åben uddannelse
Udbudssted og pris: VIA UC, Aarhus, kr.10.800 pr. deltager
Målgruppe: Medarbejdere og ledere i beskæftigelsesindsatsen
Læs mere om tilbuddet hos VIA UC

Udbud af kurser og andre kompetenceudviklingsforløb:

Styrket Borgerkontakt 
Rekvireret forløb 3½ dg.
Udbyder: COK 
Målgruppe: Ledere og medarbejdere i kommuner og regioner, som ønsker bedre borgerind-dragelse og større trivsel 
Læs mere om tilbuddet hos COK  

Resultatskabende samtaler 
Rekvireret 1 dg. 
Udbyder: COK 
Målgruppe: Alle konsulenter og sagsbehandlere i jobcentre 
Læs mere om tilbuddet hos COK

En borger en plan - styrkede tværfaglige netværk og sammensatte løsninger 
Rekvireret forløb 4 dg. 
Udbyder: COK 
Målgruppe: Ansatte i kommuner, der arbejder tværfagligt, koordineret, helhedsorienteret og med borgerinddragelse 

Læs mere om tilbuddet hos COK

Psykologi og kommunikation 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Vejen, Århus, Aalborg, Holstebro, Esbjerg, Aabenraa, kr. 12.750 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere med administrative funktioner 
Læs mere om tilbuddet hos COK 

Konflikthåndtering på arbejdspladsen 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/10 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Vejen, Århus, Aalborg, kr. 12.750 pr. deltager 
Målgruppe: Medarbejdere og ledere der ønsker faglig og personlig udvikling, så de aktivt kan bidrage til arbejdspladsens udvikling og håndtering af konflikter og kriser 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Opdag og håndter beboer- og borgerkontaktens svære følelser
2 dg., åbent udbud eller rekvireret 
Udbudssted: COK, Herlev, Aarhus 
Målgruppe: Medarbejdere, ledere og afdelinger, hvor beboer- og borgerkontakten er forudsætningen for arbejdet 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Beskæftigelsesområdet – de komplekse sager 
Modul på akademiniveau og kan indgå som en del af Kommunomuddannelsen/5 ECTS, åbent udbud eller rekvireret forløb 
Udbudssted og pris: COK, Herlev, Næstved, Odense, Aarhus, kr. 6.375 pr. deltager 
Målgruppe: Administrative medarbejdere, jobkonsulenter, koordinerende sagsbehandlere 
Læs mere om tilbuddet hos COK

Efteruddannelsesforløb/kurser/udviklingsprojekter/evalueringer med afsæt i borgerinddragelse 
Rekvireret forløb, varighed aftales 
Udbyder: UC Lillebælt 
Målgruppe: alle, efter aftale 
Læs mere om tiIbuddet hos UC Lillebælt 

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Empowermentprofilen: Katrine taler ressourcer frem i borgeren
Empowerment profil
Rollen kort fortalt: Empowermentprofilen
  • Udvikle borgernes ejerskab for beskæftigelsesindsatsen og løfte deres evne til at forfølge egne mål.
  • Understøtte og udvikle borgernes ejerskab for egen situation, understøtte forandring samt evne at oversætte og drive processen sammen med borgerne.
  • Inddrage borgerne i indsatsen med afsæt i samtaletekniske og relationelle kompetencer til at skabe retning, fremskridt og effekt.
Fire anbefalinger til kompetenceudvikling i jobcentrene