Samskabt styring - udvikle løsninger

Få hjælp til at komme i gang med samskabt styring

Vil I høre om, hvordan man kommer i gang med samskabt styring? Eller blive inspireret af andre kommuners erfaringer? Kontakt Fremfærds konsulenter og hør, hvordan vi kan hjælpe jer i gang. Det er helt gratis.

Af Fremfærd 03/05/2019
Fremfærd

Alle kommuner har en ambition om at afbureaukratisere eller gøre styringen bedre, og samskabt styring er en ny vej til at gøre netop det. Med samskabt styring inddrager man dem, der har aktier i styringen i at gøre den bedre, og medarbejdere og ledere arbejder sammen om det.

Resultaterne kan f.eks. være, at man bruger mindre tid på unødvendig dokumentation og styring, at der frigives mere tid til borgerne, og at medarbejderne oplever, at de bruger dokumentation aktivt i deres arbejde med kerneopgaven.

Det handler alt sammen om at gøre styring til noget, der understøtter arbejdet frem for at spænde ben for det. Men hvordan kommer man i gang?

Fremfærd har i tæt samarbejde med en række kommuner udviklet og afprøvet metoden samskabt styring. Nu vil vi gerne dele ud af den viden og de erfaringer, som samarbejdskommunerne og Fremfærd har oparbejdet, så I selv kan gå i gang med arbejdet. Vil I gerne tale med os om, hvordan vi kan hjælpe jer, så kan I kontakte to Fremfærd-konsulenter.

Kontakt til Fremfærds konsulenter

Måske har I brug for et oplæg for jeres Hoved- eller område-MED? Eller for jeres direktion eller lederforum?

Måske har I brug for sparring til at skræddersy lokale forløb hos jer?

Måske har I brug for at udveksle erfaringer med andre kommuner?

Ring eller skriv til: 

Marie Ramskov Balch, konsulent, KL

Email: marb@kl.dk

Tlf: 3370 3089 

Tanja Holmegaard Bjørn, konsulent, OAO

Email: tbj@oao.dk

Tlf:  46 97 38 03

 

Download hæfte: Samskabt styring - en ny vej til mere kerneopgave og mindre bureaukrati

Hvad er samskabt styring? Hvad får man ud af at arbejde med det? Og hvordan gør man? 

Få overblikket i dette hæfte. 

 

Hvad er samskabt styring?

Samskabt styring er en ny måde at udvikle og implementere styring på, der bygger på dialog og samarbejde og forudsætter ændrede roller og kompetencer hos såvel topchefer, ledere, MED, forvaltningsmedarbejdere og de medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne. Det er dermed meget mere end et forløb. Det er et nyt mindset, hvor ledere og medarbejdere løbende samskaber bedre styring.

Læs her, hvorfor Fremfærd og en række kommuner arbejder med samskabt styring

Hør adjunkt Tina Øllgaard Bentzen, RUC, fortælle, hvordan rollerne ændrer sig, når man arbejder med samskabt styring.