Top banner
Tillid og dokumentation i Horsens Kommune

Projektet er startet som en idé i kommunens hovedudvalg om, at medarbejdere og ledere har en fælles interesse i at arbejde med emnet dokumentation.  Man har en vision om, at projektet og dets resultater skal spredes ud til arbejdspladser i hele kommunen, og at effekten af projektet er, at dokumentation i Horsens bidrager til bedre kvalitet i opgaveløsningen, til en mere effektiv udnyttelse af ressourcer og til trivsel og motivation blandt medarbejderne.

Dokumentation skal:

  • Være relevant og vigtig
  • Skal give mening i sådan et omfang, at det afspejler sig direkte i formålet
  • Være effektivt – både teknisk, fagligt og resultatmæssigt
  • Understøtte tværfagligt samarbejde og skabe helheder i løsningen af kerneopgaven
  • Skabe værdi for borgeren – direkte eller indirekte
  • Skal have et klart og kommunikeret formål, hvis der er tale om kontrol som et vilkår.

Finder man dokumentation, der ikke giver mening, så skal det fjernes, forklares eller udvikles, så det lever op til de seks leveregler.