vold

Søg pulje til forebyggelse af vold og trusler på arbejdspladsen

Arbejdspladser inden for udvalgte brancher kan nu søge om voldsforebyggelsespakker. Pakkerne henvender sig til ansatte i døgninstitutioner, skoler og hjemmeplejen og består af forløb, hvor deltagerne lærer at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler.

Af Irene Aya Schou 30/01/2018

Det er nu igen muligt at søge de såkaldte voldsforebyggelsespakker. Pakkerne består af forløb, hvor deltagerne lærer at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler.

Formålet med ansøgningspuljen er, at arbejdspladser indenfor bestemte brancheområder skal gennemføre foruddefinerede forløb til forebyggelse af vold og trusler.

Tilsagn om tilskud er betinget af, at ansøger følger en nøje fastlagt drejebog, der bl.a. inkluderer møder, forsøg med at lære nye rutiner og evaluering.

Der er i alt afsat 5 millioner kroner i 2018 til voldsforebyggelse, og puljen kan søges indtil fredag den 6. april 2018 kl. 12. Tilskud fra puljen gives løbende efter ’først til mølle’ princippet.

Det forventes, at deltagerne efter forløbet vil være bedre til at forebygge og håndtere episoder med vold og trusler på arbejdspladserne.

Læs mere om puljen på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Søg om støtte fra SPARK, der også arbejder med vold og trusler

Som lokal MED/TRIO kan du søge om støtte fra SPARK.
Udfyld et kort ansøgningsskema og oplys, hvilket af de fire temaer, I ønsker støtte til.
Læs om støtte fra SPARK her.

Hvem kan søge?

Kommunale arbejdspladser med følgende branchekode kan søge:

Døgninstitutioner- og hjemmepleje

970000 – Hushjælp med ansat medhjælp
881010 – Hjemmehjælp
879020 – Familiepleje
873020 – Beskyttede boliger o.l.
872020 – Behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede
872010 – Døgninstitutioner for personer med psykiske handicap
871010 – Plejehjem
879090 – Andre former for institutionsophold
871020 – Institutionsophold med sygepleje i.a.n.
889920 – Flygtninge- og asylcentre
873010 – Døgninstitutioner for personer med fysisk handicap
879010 – Døgninstitutioner for børn og unge

Lærere

852010 – Folkeskoler o.lign.
852020 – Specialskoler for handicappede
853110 – Ungdoms- og efterskoler