En fremtid med fuldtid

Metoder til at undersøge barrierer

Der kan være flere forskellige måder at undersøge barrierne for at gå op i tid. Her finder I 4 forskellige metoder, hvor I kan vælge, hvilken der passer bedst til jer.

Af Bettine Romme Andersen 27/08/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

Når I undersøger jeres barriere, vil I formentlig få en dybere forståelse af spørgsmålet om deltid og fuldtid. Det kan være, hvorfor nogle af jeres kolleger er på deltid, eller hvorfor fordelingen af deltid/fuldtid ser ud, som den gør i jeres driftsperspektiv.

Jeres undersøgelser kan også være med til at give en forståelse af, hvorfor opgaver er placeret, som de er.

Metoderne er:

  • interviews,
  • borger- medarbejder- eller opgave-rejser
  • observationer
  • spørgeskemaer

Her finder I også 2 eksempler på spørgeskemaer, som I kan finde inspiration I, hvis I ønsker at lave jeres egne spørgeskemaundersøgelser for at afdække muligheder og barrierer for fuldtid.

4 redskaber til at undersøge barrierer

Når I sammen med jeres kolleger vil undersøge barrierer for at gå op i tid eller på fuldtid, er der flere metoder, I kan vælge.

Her finder i fire generiske redskaber, som I kan vurdere ud fra, hvad der passer bedst til jer for at få flere op i tid eller på fuldtid.

 

Social- og indenrigsministeriets spørgeramme

Social- og Indenrigsministeriets spørgerammer er til chefer, ledere og medarbejdere på sosu-området.

Den til lederne (institutioner) starter på side 9, og den til medarbejderne starter på side 17.

Der er 22 sider i alt.

 

Sønderborg Kommune

Analysen er foretaget blandt medarbejdere på pleje-, børne- og socialområdet.

Spørgerammen fremgår af bilag 4 på side 40-46.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kontakt os

Har du spørgsmål, mangler du inspiration til at igangsætte en lokal indsats, eller er du interesseret i at dele dine erfaringer, så kontakt os på:

Fra KL:

Trine Dahl Iversen, projektleder: 3370 3085 

Janne Sørensen, partskonsulent, jasr@kl.dk, 3370 3467

Julie Malene Eichstedt Sørensen, partskonsulent, jmes@kl.dk, 3370 3905

Fra Forhandlingsfællesskabet:

Nina Menoka Banerjee, projektleder, 3052 3591

Anne Tellerup, partskonsulent, 6120 4207

Malene Haarder, partskonsulent, tlf. 4011 6368

Lin Gyldenkærne, partskonsulent (barsel)

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk