Mad og måltider

Kommuner søges til nyt projekt om mad og måltider

Mad kan mere end bare at dække vores ernæringsbehov. Vær med til at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen på ældreområdet i nyt projekt.

Af Irene Aya Schou 06/03/2023
Fremfærd

Fremfærd Sundhed og Ældre inviterer hermed en række kommuner til at deltage i en indsats om at videreudvikle den kommunale rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider.

Tre overordnede temaer

Projektet tager udgangspunkt i den nye hvidbog om rehabilitering og vil undersøge potentialet for at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen inden for tre områder:

 1. at understøtte digitale kompetencer hos borgeren for at fremme selvhjulpenhed i relation til mad og måltider
   
 2. at samtænke eksisterende fokus på selvhjulpenhed og ernæring med fokus på at styrke sociale relationer og livskvalitet for fx at forebygge ensomhed
   
 3. at iværksætte aktivitetstræning i hverdagen, som kan have synergieffekt til selvhjulpenhed i forhold til mad og måltider

- Mad og måltider er en vigtig del af menneskers liv. Mad dækker mere end blot vores ernæringsbehov. Det handler også om sociale oplevelser, om livskvalitet og funktionsevne. Derfor er det relevant at undersøge, om der er potentiale i at videreudvikle rehabiliteringsindsatsen i forhold til mad og måltider, siger Christina Bendix, konsulent i KL og projektleder på projektet.

Tre kommuner - to vidensdage

Det forventes, at tre kommuner deltager i projektet. Hver kommune stiller med et team af ledere og medarbejdere og formulerer selv sin egen projektbeskrivelse, hvor de konkretiserer projektet i egen kommune, og hvad de ønsker at afprøve.

Projektet vil starte ud med to vidensdage, hvor kommunerne præsenteres for uddybende viden om rehabiliterende indsatser i forhold til mad og måltider. Den praktiske planlægning og afvikling foretages af KP, Københavns Professionshøjskole.

- Der er sket meget, siden den første hvidbog om rehabilitering blev udgivet i 2004. Rehabiliteringsområdet har udviklet sig. Forskerne har fået større viden om effekten af rehabiliteringsindsatsen, og flere mennesker får i dag et tilbud om rehabilitering. Alt dette kommer vi ind på i forbindelse med vores vidensdage, siger Ulla Garbøl, der er chefkonsulent i Ergoterapeutforeningen og projektleder på projektet.

LÆS OGSÅ Rehabilitering kræver nye kompetencer af medarbejderne

Hvad får I ud af projektet?

 • Mulighed for at deltage i fælles møder med inspiration, dialog og gensidig orientering kommuner og eksperter imellem.
   
 • Mulighed for løbende sparring med andre kommuner som arbejder med rehabiliteringsindsats i forhold til mad og måltider.
   
 • Mulighed for hjælp til at kvalificere og videreudvikle eget udviklingsprojekt undervejs.
   
 • Adgang til ny viden og erfaringer i arbejdet med rehabilitering.
   
 • Mulighed for at fremme rehabilitering i forhold til mad og måltider på ældreområdet.

Hvis I vil vide mere

Som projektkommune forventes man at stille med et hold på 8-10 ledere og medarbejdere og arbejde med mindst ét af de tre fokusområder: Understøttelse af digitale kompetencer, styrkelse af sociale relationer og iværksættelse af aktiviteter med henblik på selvhjulpenhed.

Vil I vide mere, så kontakt Christina Bendix fra KL på chbe@kl.dk. 

Projektet løber fra marts 2023 til marts 2024. Den første vidensdag afholdes i april 2023.

Læs mere om projektet

Læs mere og ansøg om deltagelse i projektet. Ansøgningsfrist er 31. marts 2023. 

 

Definition af rehabilitering

Rehabilitering er målrettet personer, som oplever eller er i risiko for at opleve begrænsninger i deres fysiske, psykiske, kognitive og/eller sociale funktionsevne og dermed i hverdagslivet. Formålet med rehabilitering er at muliggøre et meningsfuldt liv med bedst mulig aktivitet og deltagelse, mestring og livskvalitet. Rehabilitering er en samarbejdsproces mellem en person, pårørende, professionelle og andre relevante parter. Rehabiliteringsindsatser er målrettede, sammenhængende og vidensbaserede med udgangspunkt i personens perspektiver og hele livssituation.

Definition af rehabilitering fra den ny Hvidbog om rehabilitering udgivet af Rehabiliteringsforum Danmark i 2022.

Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere