faste teams

Invitation: Vidensdag om faste teams i ældreplejen

Den 23. august kan du få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Af Sine Molbæk-Steensig 08/06/2022
Fremfærd

Vær med, når Fremfærd Sundhed & Ældre afholder Vidensdag om faste teams i ældreplejen. Det foregår 23. august 2022 i Nyborg.

Hvad kan du forvente at få med hjem?

Du får inspiration til arbejdet med faste teams i ældreplejen og praksisnær viden om, hvordan I kan komme godt i gang. Dagen er bygget op omkring erfaringer og resultater fra de kommuner, som har været i gang et stykke tid og tager afsæt i temaerne:

  • Tværfaglighed
  • Teamsamarbejde
  • Den ændrede ledelsesrolle
  • Det gode samarbejde med visitationen

Hvem kan deltage?

Vidensdagen er for dig, der arbejder som leder eller medarbejder i ældreplejen, og som gerne vil have mere viden, inspiration og konkrete råd til at komme i gang med faste teams.

Derudover er programmet for alle, der arbejder med udviklingen af ældreområdet, hvad enten det er i en kommune, en styrelse eller en organisation, og som gerne vil vide mere om faste teams, og hvad der skal til for at komme godt i gang. 

Dagen er bygget op, så der både er inspiration, viden og erfaring fra kommuner, som har været i gang i et stykke tid samt udviklingsrum, hvor vi arbejder mere praksisnært med konkrete udfordringer og spørgsmål til temaerne.

Læs hele programmet

Tilmelding

Du kan melde dig til Vidensdagen her. Der er plads til 250 personer. Tilmeldingsfristen er den 10. august, og du vil få besked den 15. august, om du har fået en plads på Vidensdagen.

Deltagelse er gratis, men I står selv for transport og frikøb af medarbejdere.

Gå til tilmelding
(NB: kræver at du logger ind med NEM-ID)

Problemer med tilmelding til konferencen? Kontakt Helle Kragskov i FOA på 46972427.

Invitation og program: Vidensdag om faste teams i ældreplejen

Få inspiration og ny viden fra de kommuner, der har gjort sig de første erfaringer med faste teams i ældreplejen.

Det foregår 23. august 2022 på Hotel Nyborg Strand.

Om Fremfærd Sundhed og Ældre

Fremfærd Sundhed og Ældre er et samarbejde mellem KL og de faglige organisationer og arbejder med kerneopgaverne omkring ældre og sundhed – for eksempel på sundheds- og forebyggelsescentre, trænings- og rehabiliterings­centre, plejecentre og hjemmeplejen med videre.
Læs mere