Vær med til at styrke den grundlæggende pleje

Invitation: Vær med til at styrke den grundlæggende pleje

Fremfærd Sundhed og Ældre sætter i et nyt projekt fokus på at styrke den grundlæggende pleje, og I kan være med. Fem kommuner får hjælp til at gå i gang i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Af Fremfærd 19/11/2020
Fremfærd

Den grundlæggende pleje udgør fundamentet i det nære sundhedsvæsen. I disse år oplever kommunerne, at flere specialiserede opgaver flyttes fra hospitalerne og ud i den kommunale ældrepleje, og der er fokus på at sikre kvaliteten og at håndtere de nye opgaver. Men der er også brug for at få vitaliseret og styrket værdien af den grundlæggende pleje, og der er brug for at få styrket den faglige forståelse af, hvad det er for opgaver og kompetencer, der knytter sig til at varetage den grundlæggende pleje anno 2020.

Derfor inviterer Fremfærd Sundhed og Ældre nu fem kommuner til at deltage i et projekt, der skal bidrage til arbejdet med at varetage den grundlæggende pleje i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje.

I kan blive en af de fem, der får mulighed for at sætte fokus på den grundlæggende pleje i jeres organisation.

Skab konkrete forandringer

I får mulighed for at være med til at udvikle et fælles sprog for den grundlæggende pleje, I får undervisning i at understøtte forandringer på alle niveauer i organisationen, og I får hjælp til at arbejde med at omsætte jeres sprog og forståelse af grundlæggende pleje til konkrete handlinger i praksis. 

Det er gratis at deltage, men det forventes, at I som projektkommune gerne vil en gennemgribende forandring i jeres organisation, at I deltager med en bred vifte af fagligheder i projektet, og at I definerer et afgrænset udsnit af jeres organisation, der deltager (f.eks et distrikt med hjemmeplejegrupper, sygepleje og terapeuter). I kan læse mere om tilbuddet og forventningerne til jer i invitationen, som kan downloades her på siden.

Her kan I også se, hvordan I ansøger om at være med. Der er frist den 18. december. 

 

 

Er du tilmeldt nyhedsbrevet?

Vidste du, at du kan få fem forskellige nyhedsbreve fra Viden på Tværs?

Find tilmeldingen nederst til højre og tilmeld dig det nyhedsbrev, der passer til dit fagområde.