Nærhed i omsorg

Invitation: Vær med til at finde nye veje i ældreplejen

Vil I arbejde med en ny organisering i ældreplejen? Har I lyst til at dele viden med andre kommuner og blive støttet i jeres udviklingsproces? Så deltag i Fremfærd Sundhed og Ældres initiativ Nærhed i Omsorg.

Af Fremfærd 09/02/2021
Fremfærd

Ældreområdet ændrer sig markant i disse år. Antallet af ældre er stigende, og selvom mange generelt er sundere og mere aktive end tidligere, ser vi også en stigning i antallet af borgere med kroniske sygdomme og komplekse behov. Det stiller helt nye krav til kompetencerne i vores ældrepleje. Samtidig har borgerne et ønske om færre fagpersoner i hjemmet og mere kontinuitet i relationerne til medarbejderne. Der er derfor opstået et behov for at finde nye veje i ældreplejen. 

Med initiativet Nærhed i Omsorg vil Fremfærd Sundhed og Ældre give kommunerne mulighed for sammen at belyse og dele deres erfaringer med at afprøve en ny organisering af ældreplejen, og I kan søge om at være med. 

Nærhed i omsorg er for kommuner, som enten allerede er i gang eller har besluttet at gå i gang med at omsætte og afprøve nye former for organisering i ældreplejen, som fx en mere fleksibel visitation, større fagligt råderum i driften eller selvstyrende teams. Der stilles dog ikke krav til hvilke elementer i organiseringen af ældreplejen, som kommunerne arbejder med – men der er tale om et udviklingsrum, som tilpasses kommunernes forskellige udviklingsprojekter og udviklingsproces.

Nedenfor  kan du downloade og printe invitationen fra Fremfærd Sundhed og Ældre, hvor du også kan få viden om:

  • Hvad er et udviklingsrum?
  • Hvad får I ud af at deltage?
  • Hvad kræver det at deltage?
  • Hvordan søger I?

Ansøgningsfristen er 1. marts 2021. 

Invitation til Nærhed i omsorg
Inspiration fra Holland

Mange kommuner har set mod Holland og den organiseringsmodel, som kaldes Buurtzorg. Modellen fremhæves bl.a. for at have følgende fordele, som understøtter sammenhæng og kontinuitet i ældreplejen:

  • En mere fleksibel visitation i forhold til løbende at kunne justere indsatsen efter den enkelte borgers konkrete behov
  • Større fagligt råderum i forhold til at tilrettelægge indsatsen i driften i forhold til borgerens konkrete behov en pågældende dag
  • Organisering af hjemmepleje og hjemmesygeplejen i mindre teams med ’fast’ borgergruppe.
  • Selvtilrettelæggende teams i forhold til arbejdstilrettelæggelse.

Der er dog samtidig en erkendelse af, at modellen ikke kan overføres én-til-én i Danmark, men at der kan være idéer og elementer, som kunne være interessante at arbejde videre med i en dansk ældrepleje.