Maiken Ruders

Ældrechef: Samskabt styring giver os viden om hinanden som vi ikke har haft før

Køge Kommune er i gang med at gentænke styringen i hjemmeplejen. Det sker gennem en samskabelsesproces, hvor ledere og medarbejdere inddrages. ”Processen giver overblik over bump på vejen i forhold til det gode borgermøde,” siger ældre- og sundhedschef i Køge Kommune, Maiken Ruders.

Af Irene Aya Schou 17/02/2020
Fremfærd

Køge Kommune er ved at gentænke styringen i hjemmeplejen. Ikke mindst samarbejdet mellem visitation og frontmedarbejderne er i søgelyset, fortæller ældre- og sundhedschef i Køge Kommune, Maiken Ruders.

- I stedet for, at visitationen bestiller arbejde, og udfører-ledet producerer arbejdet, ønsker vi en højere grad af samarbejde, i forhold til hvad det er for opgaver, der skal udføres, og hvornår man skal stoppe med at udføre dem, siger Maiken Ruders.

Mere fleksibilitet i styringen

En ny fleksibel styring og styrket samarbejde skal skabe mulighed for kreative løsninger, hvor medarbejdernes fælles viden bringes i spil på nye måder til gavn for borgerne.

- Vi skal væk fra dem-og-os-tankegangen, der lægger en masse systemiske forhindringer ind, der betyder ekstra og ofte unødvendige arbejdsgange i mødet med borgeren, siger Maiken Ruders. 

Medarbejdere inddrages i løsninger

Køge Kommune kalder deres projekt for #slipfaglighedenfri og får i processen støtte fra Fremfærd, der har erfaringer fra andre kommuner med at involvere hele styringskæden og medarbejderne i at identificere bøvl og finde løsninger, en metode, der går under navnet samskabt styring.

Tænkningen i samskabt styring er, at det ikke nødvendighed er lederne, der skal finde løsninger, men derimod ofte medarbejderne. Det er meget inspirerende, mener Maiken Ruders.

 - Udfører og myndighed mødes på tværs og får en viden om hinanden, som de ikke har haft før. De får en forståelse af, hvad deres handlinger udløser i den anden ende. Samtidig giver processen et overblik over 'bump på vejen' i forhold til det gode borgermøde, siger hun. 

LÆS OGSÅ: Hjemmepleje slipper fagligheden fri: Vi startede med et rum fuld af bøvl

Bøvlet foldes ud

Som led i projektet er bøvl fra alle arbejdspladser blevet indsamlet. Derefter har ledere og medarbejdere 'foldet bøvlet ud' gennem bl.a. borgerrejser og interview med borgere. 

-  Som frontmedarbejder kan man godt føle, at dagen er tilrettelagt for en. Her er målet at slippe fagligheden fri, så der er plads til, at medarbejderen sammen med borgeren vurderer, hvad borgerens behov er på dagen, siger Maiken Ruders.

For at skabe et bedre samarbejde på tværs af hjemmeplejen samlede Køge Kommune sidste år myndighed og udfører under samme chef nemlig Maiken Ruders. Det betyder flere møder på ledelsesniveau, et samlet budget og bedre mulighed for at tale mere om udfordringer på tværs.

Fremtidens hjemmepleje er bæredygtig

Selvom strukturen er ændret på ét punkt, er det for tidligt at sige, om der kommer flere strukturelle ændringer.

- Vi står stadigvæk i startboksen. Lige nu er vi kun ved at få kendskab til, hvad der er af bøvl og snubletråde, og hvor meget man kan løse ved at lære hinanden bedre at kende, siger hun.

Maiken Ruders er dog ikke i tvivl om, at fremtidens hjemmepleje i Køge, hvis den gode proces fortsætter, bliver en fleksibel og ’bæredygtig’ hjemmepleje med smidige arbejdsgange og et velfungerende feedbacksystem.

- Vi ønsker en dynamisk organisation, der løbende kan tilpasse sig vores borgeres behov, så der hele tiden er plads til den næste borger. Det betyder også, at ressourcer hurtigt kan allokeres rundt, og at medarbejderne får større faglig frihed, siger hun.

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kort om #slipfaglighedenfri
  • Indsatsen handler om at anvende samskabt styring som en metode til at udvikle bedre styring til gavn for kerneopgaven og borgerne gennem involvering af chefer, ledere og medarbejdere på tværs af hele styringskæden.
  • Køge Kommune gennemfører indsatsen i samarbejde med Fremfærd. 
  • Hjemmeplejen og samarbejdet mellem myndighed og driften er udpeget som fokusområde. 
  • Det overordnede mål med indsatsen er at opnå bedre og mere smidige borgerforløb, mindske bureaukratiet og slippe fagligheden fri i mødet med borgeren.
  • Der er nedsat en styregruppe, der består af afdelingschefen for ældre- og sundhedsafdelingen, tre ledere fra hjemmeplejen og visitationen og seks medarbejderrepræsentanter fra de forskellige hjemmeplejegrupper og myndighed.
Hvad er samskabt styring?

Samskabt styring er en ny måde at udvikle og implementere styring på, der bygger på dialog og samarbejde og forudsætter ændrede roller og kompetencer hos såvel topchefer, ledere, MED, forvaltningsmedarbejdere og de medarbejdere, der arbejder tæt på borgerne. Det er dermed meget mere end et forløb. Det er et nyt mindset, hvor ledere og medarbejdere løbende samskaber bedre styring.

Læs her, hvorfor Fremfærd og en række kommuner arbejder med samskabt styring

Hør adjunkt Tina Øllgaard Bentzen, RUC, fortælle, hvordan rollerne ændrer sig, når man arbejder med samskabt styring.