Ni praksisformer, der øger kvaliteten for de svageste borgere på botilbud

Nyt projekt viser vejen til, hvordan botilbud kan udvikle deres faglige praksis, så fysisk- og psykisk udviklingshæmmede med et lille udviklingspotentiale kan opleve en positiv forskel i deres hverdag.

Af Bettine Romme Andersen 01/05/2019
Fremfærd

Hvordan skaber man glæde i øjnene hos de borgere, der har omfattende- og varige funktionsnedsættelser, og som har behov for hjælp og støtte hele livet?

Og hvordan kan medarbejdere og ledelser på botilbuddene ændre praksis til gavn og glæde for denne svage gruppe?

Det kommer et nyt projekt, "Fremtidens boformer" under Fremfærd Særlige Behov, nu med en række svar på via anbefalinger til og beskrivelser af praksisformer, der kan levere kvalitet i botilbuddene.

Praksisformerne handler blandt andet om, hvordan man på botilbuddene kan arbejde med trivselsplaner, mental sundhed, integration af borgerne i lokalsamfundet, eller hvordan man finder frem til borgernes håb og drømme.

De svageste borgere bliver let overset

Projektet har haft fokus på at udvikle kvaliteten i boformer for mennesker med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og et omfattende behov for støtte, siger den ene projektleder, Rigmor Lond, der er chefkonsulent i Kommunernes Landsforening.

- Det er en gruppe, der tit bliver overset. Derfor har vi gerne villet bidrage med ny og kvalificeret inspiration til at udvikle fremtidens boformer for dem - og det synes vi, at projektet er lykkes med, siger Rigmor Lond og suppleres af sin med-projektleder fra Socialpædagogerne, Sofie Nørgaard-Nielsen:

- Noget af det vigtigste, der er kommet ud af projektet, er, at de her nye tiltag, som er blevet sat i værk, har gjort en positiv forskel for de mennesker, som bor på botilbuddene.

Det er muligt at gøre en forskel

Og for projektleder Rigmor Lond er det en pointe i sig selv, at det kan lade sig gøre at lave en god, faglig udvikling, der gør en forskel for denne gruppe.

- For nogle kynikere vil måske sige, at det kan være ligegyldigt, hvilken indsats vi tilbyder denne gruppe, som ikke har potentiale til at blive selvhjulpne - men sådan er det jo ikke, viser projektet, siger hun.

Vi skal stå på hinandens skuldre

Projektet "Fremtidens boformer" har udpeget og beskrevet ni gode praksisformer på botilbud rundt om i landet, såkaldte best practice-eksempler, som er blevet afprøvet og tilpasset på andre botilbud.

Erfaringerne fra disse afprøvninger er nu samlet og tilgængelig her på sitet for de kommuner og botilbud, som gerne vil udvikle deres praksis, siger Sofie Nørgaard-Nielsen fra Socialpædagogerne.

- De botilbud, der har deltaget, har gjort sig en masse erfaringer med, dels hvordan man går til værks, når man gerne vil udvikle kvaliteten i sin indsats til borgeren, dels hvordan man oversætter og anvender andres erfaringer i sin egen lokale praksis. Den viden er guld værd, og de kvalitetsløft, der er udviklet i projektet, vil vi gerne brede ud, så der, hvor det er muligt, kan vi lige så godt stille os på skuldrene af hinanden og lære af dem, der allerede har banet vejen, siger hun.

Det kræver meget arbejde at lave om på praksis

En af tankerne bag projektet var netop at få testet, om det kan lade sig gøre at genbruge god praksis - og finde ud af, hvad der skal til for, at det lykkes.

- Vi er godt tilfredse med, at vores hypotese viste sig at holde stik - altså at man godt kan overføre gode erfaringer fra et sted til et andet og arbejde videre med dem, hvis man griber det systematisk an, siger Rigmor Lond fra KL.

Og systematikken er vigtig, for det kræver et stort arbejde med planlægning, organisering og styring for både ledere og de involverede medarbejdere at lave om på praksis, viser erfaringerne fra projektet.

- Det har krævet rigtig meget af de afprøvende botilbud at skulle omstille deres praksis og arbejde på en ny måde, og ikke alle er kommet lige langt. Der er også et enkelt tilbud, der blev nødt til at springe fra, siger Rigmor Lond og suppleres af Sofie Nørgaard-Nielsen:

- Det har særligt været svært at fastholde fokus på de botilbud, hvor der undervejs har været stor personaleudskiftning eller ledelsesmæssige ændringer, siger Sofie Nørgaard-Nielsen.

Erfaringerne skal ud og leve

Men begge projektledere lægger vægt på, at det har været inspirerende at se det engagement, som de afprøvende botilbud og medarbejdere har lagt i arbejdet.

- Det er superfedt at opleve, at der er så mange medarbejdere derude, som gør et kæmpe stykke arbejde, der faktisk rykker noget for den her meget udsatte gruppe, siger Rigmor Lond.

Nu håber projektlederne, at erfaringerne kan inspirere andre, og at det implementeringsmateriale, som er udviklet og kan ses her på sitet, er brugbart.

- Vi ser frem til at høre, hvad andre tilbud siger til de her guider og anbefalinger, og vi håber, at de kan bruge dem. Det glæder vi os til at følge, siger Sofie Nørgaard-Nielsen.

Den 11. juni 2019 afholder KL og Socialpædagogerne også en formidlingskonference om projektet i Odense.

Gå op opdagelse i de ni praksisformer

Trivselsplaner: Øg borgernes trivsel i udfordrende hverdagssituationer

Mental sundhed på botilbud

Prøvehandlinger: Sæt borgernes drømme i centrum

Find frem til borgernes håb og drømme

Integration af borgerne i lokalsamfundet

SMTTE-modellen: Understøt borgerens trivsel og udvikling

Tværfagligt samarbejde - integration af fagligheder løfter borgerne

Etik som værdiskabende overligger

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kvalitetsmodellen og praksisformerne

Overblik over sammenhængen mellem Socialtilsynets kvalitetsmodel og praksisformerne

Gå til overblik

Hvem står bag projektet?

Fremfærd Borgere med særlige behov har sat projektet i gang. KL og Socialpædagogerne er projektledere. Forsknings- og konsulenthuset DEFACTUM har stået for kortlægningen af best practise-eksempler, udvikling af anbefalinger, facilitering af læringsforløb med ledelse, medarbejdere, pårørende og borgere i botilbud samt udvikling af inspirationsmateriale

Tilmeld dig konferencen

Konferencen afholdes tirsdag den 11. juni 2019 fra kl. 9-16 i konferencehuset Odeon i Odense.