Medarbejdernes bedste råd til at arbejde tværfagligt med borgerne

Fem socialpædagoger og ergoterapeuter giver hver deres gode råd til, hvad der skal til for at få et succesfuldt tværfagligt samarbejde op at stå.

Af Sine Molbæk-Steensig 01/05/2019
Fremfærd

Se videoen og hør, fem ergoterapeuter og socialpædagoger give deres bud på, hvad der skal til for at skabe et godt tværfagligt samarbejde. 

Skab mening og giv tid

Bliv skarpe på, hvorfor I vil arbejde sammen. Hvad er det, I gerne vil arbejde frem mod? Og giv samarbejdet tid og plads til at folde sig ud. 

Vær åben

Vær åben for den anden fagprofession - alle har noget at bidrage med.

Vær tydelige omkring jeres faglighed

Vær tydelige omkring jeres faglighed og bliv enige om, hvad I kigger efter, når I arbejder med borgerne. På den måde kommer fagligheden i centrum, fremfor synsninger.

Giv plads og lær af hinanden

Pas på med at køre for hårdt frem med egen faglighed - lyt til hinanden og lær af hinanden.

Vær nysgerrige

Vær ikke bange for andre fagligheder. Hold fokus på borgeren, så skal samarbejdet nok komme til at fungere.  

Om projekt "Faglighed i fremtidens boformer"
Fremfærd særlige behov

Hvordan sikrer vi et godt liv for mennesker med omfattende funktionsnedsættelser, som har brug for massiv hjælp og støtte hele deres liv? Projektet sætter fokus på, hvad der skal til for at levere kvalitet i botilbud til borgere med omfattende og varige funktionsnedsættelser.

Projektet tager udgangspunkt i en række botilbud, der hver især har gjort sig gode erfaringer, som andre botilbud kan lære af. På baggrund af denne best practice og forskning på området er der blevet udarbejdet anbefalinger til, hvordan den faglige udvikling, målopfyldelse og trivsel for medarbejdere og beboere kan styrkes og nytænkes. 

Læs mere om baggrunden for projektet