Velfærdsteknologi

Velfærdsteknologi på bosteder: Ledige pladser i Odense

TILMELDINGSFRIST 11. APRIL Ønsker I værktøjer og kompetencer i arbejdet med velfærdsteknologi på jeres bosted? Så deltag i trænings- og udviklingsforløb i Odense.

Af Irene Aya Schou 07/03/2023
Fremfærd

Vil I styrke jeres kompetencer i arbejdet med velfærdsteknologi? Og har I lyst til at deltage i et udviklings- og træningsrum i Odense, så læs med her.

Udviklings- og træningsforløbet henvender sig til medarbejdere og ledere på kommunale bo- og dagtilbud og består af en række fysiske træningsdage.

Deltag gerne flere fra samme bosted

I præsenteres for ny viden og værktøjer, I erfaringsudveksler og sparrer med andre bosteder og får feedback på prøvehandlinger og læring fra det tidligere projekt, hvor syv bo- og dagtilbud afprøvede velfærdsteknologi bl.a. sanseteknologi, VR, IBG-skærme og undervisningsplatformen Konfront.

Udviklings- og træningsforløbet er tiltænkt socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, teamledere og daglige ledere. Det er muligt at deltage flere fra samme bosted. Faktisk anbefales det at stille med et lille team.

Nyeste forskning om velfærdsteknologi

Træningsforløbet faciliteres af Social Digital/Implement, som har udviklet de værktøjer, der vil blive præsenteret undervejs, og som samtidig er yderst erfarne undervisere i bl.a. projektledelse. Værktøjerne findes på vpt.dk/velfaerdsteknologi

Som deltager får man desuden den nyeste forskning på området, idet Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved UCN Nordjylland, er tilknyttet projektet.

Der vil foruden de fysiske møder være to virtuelle moduler. Man skal sætte lidt tid af til forberedelse mellem træningsdagene.

Det er Fremfærd Særlige Behov, der står bag initiativet. Selve træningsforløbet er gratis, og pladserne fordeles efter "først til mølle"-princippet. Dog betales et beløb på 1200 kroner per person svarende til forplejningsmæssige omkostninger. Udgifter til transport og frikøb af medarbejdere dækkes ikke.

Tilmeld jer her

Du tilmelder dig udviklings- og træningsforløbet i Odense på følgende link: Fremfærd Særlige Behov - Odense (kl.dk).  TILMELDINGSFRIST 11. APRIL

Man skal gå ind under ”praktisk information” og tilmelde sig. 

Første fremmøde-modul i Odense er 19. og 20. april. 

Har du spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Download rapport om velfærdsteknologi
Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Overblik over træningsforløb i Odense

Træningsforløb i Odense:

Afholdelsessted:

Odin Havnepark, Lumbyvej 17 F, 5000 Odense C

Dato og tidspunkt:

  • Modul 1: Individuel hjemmeforberedelse
  • Modul 2: 19. og 20. april
  • Modul 3: 15. maj
  • Modul 4: 13. juni
  • Modul 5: To-timers online opsamling, aftales nærmere

Tilmeldingsfrist:

11. april 2023

Velfærdsteknologi på bosteder