velfærdsteknologi

Styrk arbejdet med velfærdsteknologi: Stadig ledige pladser

Ønsker I værktøjer og kompetencer i arbejdet med velfærdsteknologi på jeres bosted? Så deltag i trænings- og udviklingsforløb i Randers eller Odense.

Af Irene Aya Schou 09/11/2022

Krammebamser, virtual reality og motionsspil. En række kommunale bosteder har haft succes med velfærdsteknologier i projekt "Velfærdsteknologi på dag- og botilbud". 

Nu skal erfaringer og værktøjer spredes, så endnu flere bosteder og kommuner får lyst til at implementere velfærdsteknologier i egen praksis.

Derfor søger Fremfærd Særlige Behov medarbejdere og ledere på bosteder landet over, der har lyst til at indgå i et udviklings- og træningsforløb.

Træningsforløb i tre byer

Som deltager kobles man på et træningsforløb i Randers eller Odense. Træningsforløbet består af en række fysiske træningsdage, der finder sted i første halvår af 2023. Der er også et hold i København, som er fuldt booket.

Her præsenteres man for ny viden og værktøjer, man erfaringsudveksler og sparrer med hinanden og får feedback på prøvehandlinger og læring fra det tidligere projekt, hvor syv bo- og dagtilbud på voksensocialområdet deltog.

Der vil foruden de fysiske møder være to virtuelle moduler. Man skal sætte lidt tid af til forberedelse mellem træningsdagene.

Deltag gerne flere fra samme bosted

Udviklings- og træningsforløbet henvender sig til medarbejdere på kommunale bo- og dagtilbud bl.a. socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, teamledere og daglige ledere.

Det er muligt at deltage flere fra samme bosted. Faktisk anbefales det at stille med et lille team.

Nyeste forskning om velfærdsteknologi

Som deltager får man desuden den nyeste forskning på området, idet Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved UCN Nordjylland, er tilknyttet projektet.

Træningsforløbet faciliteres af Social Digital/Implement, som har udviklet de værktøjer, der vil blive præsenteret undervejs, og som samtidig er yderst erfarne undervisere i bl.a. projektledelse. Værktøjerne findes på vpt.dk/velfaerdsteknologi

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen er:

  • 11. januar 2023 - for Hold 2 i Randers
  • 8. marts 2023 for Hold 3 i Odense

Selve træningsforløbet er gratis, og pladserne fordeles efter "først til mølle"-princippet. Dog betales et beløb på 1200 kroner per person svarende til forplejningsmæssige omkostninger. Udgifter til transport og frikøb af medarbejdere dækkes ikke.

Tilmelding

Du tilmelder dig udviklings- og træningsforløbet i Randers på følgende link:  Fremfærd Særlige Behov - Randers (kl.dk)

Du tilmelder dig udviklings- og træningsforløbet i Odense på følgende link: Fremfærd Særlige Behov - Odense (kl.dk)

Man skal gå ind under ”praktisk information” og tilmelde sig. 

Spørgsmål

Har du spørgsmål, kan du rette henvendelse til:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Download rapport om velfærdsteknologi
Overblik: De tre træningsforløb

HOLD 1

Træningsforløb i København

• Modul 1: Onsdag 14/12 (velkomstmail og forberedelse)

• Modul 2: Onsdag 11/1 + torsdag 12/1 (2 dage)

• Modul 3: Torsdag 2/2 (1 dag)

• Modul 4: Tirsdag 7/3 (1 dag)

• Modul 5: Mandag 10/4 (Virtuel workshop)

HOLD 2

Træningsforløb i Randers

• Modul 1: Mandag 23/1 (velkomstmail og forberedelse)

• Modul 2: Onsdag 22/2 + torsdag 23/2

• Modul 3: Mandag 3/4 (1 dag)

• Modul 4: Onsdag 3/5 (1 dag)

• Modul 5: Mandag 5/6 (Virtuel workshop)

HOLD 3

Træningsforløb i Odense

• Modul 1: Torsdag 16/3 (velkomstmail og forberedelse)

• Modul 2: Onsdag 19/4 + torsdag 20/4 (2 dage)

• Modul 3: Mandag 15/5 (1 dag)

• Modul 4: Tirsdag 13/6 (1 dag)

• Modul 5: Torsdag 6/7 (Virtuel workshop)