velfærdsteknologi

Invitation: Skal velfærdsteknologi styrke jeres borgere?

Ønsker I værktøjer og kompetencer i arbejdet med velfærdsteknologi på jeres bosted? Så deltag i trænings- og udviklingsforløb.

Af Irene Aya Schou 05/09/2022
Fremfærd

Krammebamser, virtual reality og motionsspil. En række kommunale bosteder har haft succes med velfærdsteknologier i projekt "Velfærdsteknologi på dag- og botilbud". 

Nu skal erfaringer og værktøjer spredes, så endnu flere bosteder og kommuner får lyst til at implementere velfærdsteknologier i egen praksis. Derfor søger Fremfærd Særlige Behov medarbejdere og ledere på bosteder landet over, der har lyst til at indgå i et udviklings- og træningsforløb.

- Det første projekt viste, at velfærdsteknologi kan bidrage positivt til livet på bo- og dagtilbud, både for borgere og medarbejdere. Der blev gjort en række fine erfaringer, som nu skal have chancen for at komme ud til mange flere og give faglig inspiration til arbejdet, siger specialkonsulent i KL, Mie Bjerre, der sammen med konsulent Mette Bay Nyholm fra Ergoterapeutforeningen er projektleder på projektet.

Træningsforløb i tre byer

Som deltager kobles man på et træningsforløb i enten København, Randers eller Fyn (adresse følger). Træningsforløbet består af en række fysiske træningsdage, der finder sted i første halvår af 2023.

Her præsenteres man for ny viden og værktøjer, man erfaringsudveksler og sparrer med hinanden og får feedback på prøvehandlinger og læring fra det tidligere projekt, hvor syv bo- og dagtilbud på voksensocialområdet deltog.

Der vil foruden de fysiske møder være to virtuelle moduler. Man skal sætte lidt tid af til forberedelse mellem træningsdagene.

Nyeste forskning om velfærdsteknologi

Som deltager får man desuden den nyeste forskning på området, idet Anna Marie Lassen, lektor og ph.d. ved UCN Nordjylland, er tilknyttet projektet.

Hendes undersøgelser peger på, at velfærdsteknologi på forskellig vis medfører nye og uventede muligheder i det faglige arbejde på dag- og botilbud. Denne forskning styrkes i forbindelse med projektet.

- Der er så mange muligheder i velfærdsteknologi. Vores tidligere projekt viser, at velfærdsteknologi kan have en positiv effekt både for den enkelte borger og for fællesskabet, bl.a. bidrog virtuelle cykelture på et bosted til at skabe et fælles tredje for beboerne, siger Mette Bay Nyholm fra Ergoterapeutforeningen.

Deltag gerne flere fra samme bosted

Projektet henvender sig til medarbejdere på kommunale bo- og dagtilbud bl.a. socialpædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, social og sundhedsassistenter, teamledere og daglige ledere.

Det er muligt at deltage flere fra samme bosted. Faktisk anbefales det at stille med et lille team.

- Vores erfaring viser, at det er en fordel at være flere kolleger fra et bosted og at inddrage ledelsen. Det kommer man længst med, siger Mie Bjerre fra KL. 

Først til mølle

Træningsforløbet faciliteres af Social Digital/Implement, som har udviklet de værktøjer, der vil blive præsenteret undervejs, og som samtidig er yderst erfarne undervisere i bl.a. projektledelse. Værktøjerne findes på vpt.dk/velfaerdsteknologi

Ansøgningsfristen er 15. november 2022 - for Hold 1 i København. 

Der forventes deltagelse af 20-30 kommunale botilbud, og pladserne fordeles efter "først til mølle"-princippet.

Det er gratis at deltage. Dog må der forventes et mindre deltagergebyr svarende til forplejningsmæssige omkostninger. Udgifter til transport og frikøb af medarbejdere dækkes ikke.

Har I spørgsmål, kan I rette henvendelse til:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Læs mere og tilmeld jer her: 

Læs om projektet Velfærdsteknologi i dag- og botilbud

Projektets formål er at inspirere og stimulere til praksisnær kvalitetsudvikling i det faglige arbejde på botilbud ved anvendelse af velfærdsteknologi. Sociale tilbud i syv kommuner deltager. 

Ønsker du at høre mere om projektet, så kontakt:

Specialkonsulent Mie Bjerre, KL på MIBJ@kl.dk 
Konsulent Mette Bay Nyholm, Ergoterapeutforeningen på mbn@etf.dk

Gå til projektside

Download rapport om velfærdsteknologi