En fremtid med fuldtid

Udbredte metoder til at undersøge barrierer

Her kan I læse om forskellige udbredte metoder til at undersøge barriererne for at gå op i tid: spørgeskema, interview, observationer og medarbejder-, opgave- og borgerrejser.

Af Bettine Romme Andersen 27/08/2021
Forhandlingsfællesskabet,
KL

For at få en dybere forståelse for, hvad der står i vejen for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid på jeres arbejdsplads, er det en god idé at undersøge jeres barriere nærmere.

Her finder I fire udbredte metoder til at få en dybere forståelse af jeres barriere. Det kan være, hvorfor nogle af jeres kolleger er på deltid, eller hvorfor fordelingen af deltid/fuldtid ser ud, som den gør i et driftsperspektiv. I kan vælge, hvilken metode der passer bedst til at undersøge jeres barriere.

Metoderne er:

  • interviews,
  • borger- medarbejder- eller opgave-rejser
  • observationer
  • spørgeskemaer
Fire redskaber til at undersøge barrierer

Her finder I fire udbredte metoder, som kan bruges til at undersøge forskellige barrierer for, at flere kan komme op i tid eller på fuldtid. Vælg den metode, som bedst kan give jer en dybere forståelse for jeres barriere.

 

En af de fire udbredte metoder er spørgeskemaer. Her kan I hente to eksempler på spørgeskemaer, som I kan finde inspiration I, hvis I ønsker at lave jeres egen spørgeskemaundersøgelse. Det kan fx være for at afdække muligheder og barrierer for fuldtid.

Social- og indenrigsministeriets spørgeramme

Social- og Indenrigsministeriets spørgerammer er til chefer, ledere og medarbejdere på sosu-området.

Den til lederne (institutioner) starter på side 9, og den til medarbejderne starter på side 17.

Der er 22 sider i alt.

 

Sønderborg Kommune

Analysen er foretaget blandt medarbejdere på pleje-, børne- og socialområdet.

Spørgerammen fremgår af bilag 4 på side 40-46.

 

Er du interesseret i flere artikler som denne?

Viden På Tværs samler de gode erfaringer fra kommunerne.
Tilmeld dig det nyhedsbrev, som passer til dit arbejdsområde, og få viden om nye indsatser, erfaringer fra den virkelige verden og gratis værktøjer.

Kontakt os

Har du spørgsmål, mangler du inspiration til at igangsætte en lokal fuldtidsindsats, eller er du interesseret i at dele dine erfaringer, så kontakt os på:

Fra KL:

Kirstine Hougaard, projektleder: kih@kl.dk 3370 3782

Janne Sørensen, partskonsulent, jasr@kl.dk, 3370 3467

Julie Malene Eichstedt Sørensen, partskonsulent, jmes@kl.dk, 3370 3905

Trine Dahl Iversen, projektleder (barsel)

Fra Forhandlingsfællesskabet:

Nina Menoka Banerjee, projektleder, 3052 3591

Anne Tellerup, partskonsulent, 6120 4207

Malene Haarder, partskonsulent, tlf. 4011 6368

Lin Gyldenkærne, partskonsulent (barsel)

fuldtid@forhandlingsfaellesskabet.dk