Fremfærd søger konsulent til at understøtte projekter, møder og økonomi

Kan du strukturere og understøtte udviklingen i et politisk samarbejdsmiljø med højaktuelle kommunale dagsordner?

Af Fremfærd 04/07/2019

Har du lyst til at være en fast del af et lille sekretariat i en dynamisk og dagsordensættende samarbejdsorganisation med politisk ledelse og ca. 120 deltagere? Kan du se dig selv i en stilling, hvor du både skal arbejde med aktuelle kommunale dagsordner og løse hverdagssekretariatsopgaver, så kan stillingen som konsulent i Fremfærdsekretariatet være noget for dig.

Fremfærd er et partssamarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet og beskæftiger sig med udvikling af de kommunale kerneopgaver og styring. Målet er at skabe effektive arbejdspladser, hvor kerneopgave og borgerne er i centrum, og hvor medarbejdere inddrages og trives. Fremfærd er organiseret i fem ekspertområder og en bestyrelse, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kommunale velfærd. Læs mere på: http://vpt.dk/fremfaerd.

Fremfærdssekretariatet bistår bestyrelse, ekspertområder og parternes projektledere med sekretariatsbetjening og administration samt i at understøtte denne generelle udvikling af arbejdet i Fremfærd. Som konsulent i Fremfærdssekretariatet vil du skulle indgå i dette arbejde sammen med sekretariatslederen.

Dine primære arbejdsopgaver vil være:

 • At understøtte formulering og fremdrift af strategier og projekter i bestyrelsen og ekspertområderne
 • Sparring med projektledere ift. formulering, udførelse og opfølgning på projekter
 • Understøtte projektledernes tværgående dialog mhp. inspiration, erfarings- og vidensdeling om projektarbejdet, herunder igangsættelse af et netværk for projektlederne og digital understøttelse
 • At have det tværgående overblik over Fremfærds mange projekter, herunder fx kvalitetssikre projektbeskrivelser.
 • At håndtere fakturaer, bogføre og foretage løbende økonomistyring
 • At booke møder, udarbejde mødemateriale, herunder skrive udkast til dagsordener og skrive mødereferater
 • Planlægning og afvikling af Fremfærd-arrangementer, samt en masse ad hoc-opgaver, fx udsendelse af materialer, ajourføring af deltagerlister mv.

 

Din profil:

 • Du er god til at danne dig overblik og skabe struktur over mange varierende arbejdsopgaver  
 • Du interesserer dig for udvikling i kommunerne og har fornemmelse for at arbejde i en politisk ledet samarbejdsorganisation
 • Du kan løfte sekretariatsopgaver på et kvalitetsmæssigt højt niveau – også de mere rutineprægede
 • Du behersker både ord og tal
 • Du er initiativrig og tager ansvar for dine opgaver, og du kan glide ind i et lille sekretariat med en uhøjtidelig tone og en til tider travl hverdag
 • Du har en relevant mellemlang eller lang videregående uddannelse og gerne nogle års erfaring med politisk sekretariatsbetjening og administration

 

Vi kan tilbyde en fast stilling på 37 timer om ugen, frokostordning og løn efter aftale. Sekretariatet har til huse sammen med Forhandlingsfællesskabet og Viden På Tværs i Løngangstræde 25, 1468 København K.

Du kan sende din ansøgning og dit CV til sikkermail@forhandlingsfaellesskabet.dk, mærket: ”Konsulent til Fremfærd” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er den 16. august 2019, kl. 12.00. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 21. og 22. august 2019. 2. samtale finder sted den 27. august 2019.  

Hvis du har spørgsmål til os, er du efter den 5. august velkommen til at ringe til sekretariatsleder Lars Bøjesen på tlf. 6172 2376.