Top banner

Fremfærd søger deltidsmedarbejder til administrative opgaver

Kan du holde styr på administration og økonomi i et politisk netværksmiljø med højaktuelle kommunale dagsordner?

Af Fremfærd 25/06/2018

Har du lyst til at være en fast del af et lille sekretariat i en dynamisk og dagsordensættende organisation? Har du flair for administration og økonomi og fornemmelse for, hvordan den rette administrative tilgang og opgaveløsning kan understøtte udviklingsarbejdet i en politisk ledet netværksorganisation, så kan Fremfærd være noget for dig.

Fremfærd er et partssamarbejde mellem KL og Forhandlingsfællesskabet, der beskæftiger sig med udvikling af de kommunale kerneopgaver og styring. Det fælles mål er at skabe effektive arbejdspladser, hvor kerneopgave og borgerne er i centrum, og hvor medarbejdere inddrages og trives. Fremfærd er organiseret i fem ekspertområder og en bestyrelse, der iværksætter udviklingsarbejde inden for alle dele af den kommunale velfærd. Læs mere på: www.fremfaerd.dk.

Fremfærdssekretariatet bistår bestyrelse, ekspertområder og parternes projektledere med sagsfremstillinger og referater, økonomistyring, administrationsgrundlag, sparring på og kvalitetssikring af projektbeskrivelser, mødeplanlægning, seminarafholdelser, samt forskellige udadvendte aktiviteter, mv.

Som medarbejder i Fremfærdssekretariatet vil du skulle indgå i dette arbejde sammen med sekretariatslederen og være Fremfærds administrative rygrad. Du skal have lyst til og evner for at løse administrative opgaver af en meget høj kvalitet og med en serviceminded tilgang. Til gengæld skal du arbejde med et spændende og komplekst område, hvor vi har en uhøjtidelig omgangstone, og hvor du selv kan være med til at forme opgavevaretagelsen.

Dine opgaver vil omfatte:

 • Bogføring og løbende økonomistyring
 • Udrulning, ajourføring og tilpasning af en ny digital platform til styring af Fremfærds projekter
 • Kvalitetssikring af projektbeskrivelser
 • Mødeindkaldelser, dagsordensproduktion, opsamling på møder og udsendelse af referater
 • Sparring med projektledere, sekretariatsleder og andre i Fremfærd
 • Samarbejde med deltagerne i Fremfærd og medarbejderne i Viden på Tværs, der formidler for Fremfærd
 • En masse ad hoc opgaver, fx udsendelse af materialer, ajourføring af deltagerlister, mv.

Vi forventer:

 • At du på kort og lang sigt kan se dig selv som en fast administrativ rygrad i en dynamisk netværksorganisation
 • At du kan dokumentere minimum tre års erfaring med, at løfte opgaver vedr. administration og økonomi på et kvalitetsmæssigt højt niveau. I forhold til din uddannelsesmæssige baggrund er vi åbne, men den vil formodeligt have en bred administrativ karakter
 • At du har solidt kendskab til Office Pakken og meget gerne C5
 • At du er stabil, engageret, serviceminded og glad for at samarbejde med andre mennesker
 • At du er flittig og kan arbejde selvstændigt og struktureret. Du kan selv opsøge opgaver og komme med bud på optimering af arbejdsgange, mv.
 • At du tager ansvar for dine opgaver og kan glide ind i et lille sekretariat med en uhøjtidelig tone og en til tider travl hverdag

Vi kan tilbyde en fast stilling på 28 timer om ugen, god frokostordning og løn efter aftale. Sekretariatet har til huse sammen med Forhandlingsfællesskabet og Viden på Tværs i Løngangstræde 25, 1468 København K.

Du kan sende din ansøgning og CV til sikkermail@forhandlingsfaellesskabet.dk, mærket: ”Medarbejder til Fremfærd” i emnefeltet. Ansøgningsfristen er den 19. august 2018. Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 23. og 24. august.

Hvis du har spørgsmål til os, er du velkommen til at ringe til sekretariatsleder Lars Bøjesen på tlf. 6172 2376. Lars Bøjesen træffes før den 30. juni og efter den 29. juli 2018.